OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > TÄYDENNYSKOULUTUS > LASTEN FYSIOTERAPIAN TÄYDENNYSKOULUTUS, 12 OP
Täydennyskoulutus ...

Lasten fysioterapian täydennyskoulutus, 12 op

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4

Laajuus: 12 op, lähipäiviä 13
Kohderyhmä: Tutkinnon suorittaneet fysioterapeutit

Kuvaus:
Tunnistako lapsen normaalin kehityksen variaatiot ja poikkeavuudet? Osaatko arvioida terapian tai jatkotutkimuksien tarpeen? Entä miten motivoida lasta ja lähipiiriä? Lasten fysioterapian asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä toteutetussa, käytännönläheisessä koulutuksessa pureudutaan näihin haasteisiin.

Sisältö:
• Lapsen psykomotorinen kehitys ja poikkeavuudet sekä psykomotorisen kehityksen tukeminen
• Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys ja tukeminen terapiassa
• Motivaatio ja leikki terapiassa
• Tyypillisimmät tuki- ja liikuntaelin ongelmat ja niiden fysioterapia
• Kasvun tuomat muutokset – teinin kohtaaminen, tunteiden hallinta, kehotuntemus
• Lapset ja kipu, lääkkeetön kivun hoito
• Apuvälineet ja ortoosit; hankinnat
• Erikoissairaanhoidon ja perusterveyden huollon rajapinnat ja yhteistyö sekä kuntoutuspolut

Opetusmenetelmät:

- Lähipäivät koostuvat asiantuntijaluennoista, demoista, käytännön harjoituksista ja pienryhmätyöskentelystä
- Ennen koulutuksen alku tehdään ennakkotehtävä
- Lähipäivien välissä orientoivat välitehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus:
- osallistuminen 13 lähipäivään
- poissaolosta erikseen sovitun tehtävän tekeminen
- välitehtävien tekeminen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet:
- ennakkotehtävän tekeminen
- osallistuminen lähipäiviin (lähipäivien ohjelma julkaistaan etukäteen tabulassa)
- välitehtävien tekeminen