OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > TÄYDENNYSKOULUTUS > GLAUKOOMAHOITAJAKOULUTUS, 10 OP
Täydennyskoulutus ...

Glaukoomahoitajakoulutus, 10 op

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1 2
Glaukoomahoitajakoulutus 10        
0000
60 / 060 / 060 / 060 / 0

Silmähoitajakoulutus 10 op jaettu osiin:
- Glaukooma silmäsairautena
- Glaukoomapotilaan kuvien tulkinta (RFNL, ONH)
- Näkökenttätutkimusten tulkinta (VF)
- Glaukooman hoitomuodot (lääkehoito, laserhoito, leikkaushoito)
- Glaukoomapotilaiden hoitotyön prosessi (ryhmäohjaus, ajanvaraus, logistiikka)
- Kehittämistehtävä omaan yksikköön (ideointi, konkretisointi ja arviointi)


Taustaa:

Tays Silmäkeskuksen Ylilääkäri, professori Anja Tuulonen on kehittänyt glaukoomahoidon prosessia Tays Silmäkeskuksesssa. Uudistunut prosessi pohjautuu terveystaloustieteelliseen näkökulmaan.

Koulutuksessa kehitetään glaukoomapotilaiden hoitotyössä työskentelevien ammattilaisten erityisvalmiuksia glaukoomapotilaiden hoitoprosessin edelleen kehittämiseksi esim. ajanvaraus, logistiikka, näkökenttätutkimukset sekä tutkimustulosten esiarviointi yhteistyössä lääkärin kanssa.

Koulutus on suunnattu hoitotyön ammattilaisille, jotka työskentelevät erityisesti glaukoomapotilaiden kanssa.