OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > TÄYDENNYSKOULUTUS > MOBILISOITU SAIRAANHOITAJA
Täydennyskoulutus ...

Mobilisoitu sairaanhoitaja

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Kotihoitopotilaan hoitamisen lähtökohdat; arjessa selviäminen 4
Hoidon tarpeen arviointi 6
Kliiniset hoitotaidot kotona 5
Kotihoitopotilas ja läheisten ohjaus ja opetus 4
Moniammatillinen hoitotyö ja tiimityöskentely 3
Kehittämistehtävä 8
3015157.57.57.57.5
60 / 3060 / 1560 / 1560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.5

Tulevaisuudessa potilaan hoitaminen kotona edellyttää terveydenhuollon ammattilaiselta yhdistettyä terveysalan osaamista ja sosiaalialan tuntemusta, kun tavoitteena on tukea henkilön ja tämän läheisiä selviämään kotona mahdollisimman pitkään. Mobilisoidun sairaanhoitajan pääasiallinen tehtävä on hoidon tarpeen arviointi. Pyyntö voi tulla, paikkakunnasta riippuen joko kotihoidon tai hoitokodin henkilökunnalta tai hätäkeskukselta sovittujen kriteerien täyttyessä ei-kiireellisenä tukipalveluna.
Mobilisoidulla sairaanhoitajalla on käytössään vahva kliininen hoitotyön osaaminen sekä tieto alueellisista ei-kiireellistä hoitoapu tarjoavista terveyden tai sosiaalihuollon palveluntarjoajista. Hän pystyy toteuttamaan laaja-alaista moniammatillista yhteistyötä kotihoitopotilaan hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi.
Koulutus painottuu kotona ja hoitokodissa asuvan henkilön hoidon tarpeen arviointitaitojen, terveys- ja sosiaalipalveluverkoston keinojen ja kotiin vietävien ei-kiireellisten hoitopalvelujen opiskeluun käytännönläheisesti, tutkimustietoa hyödyntäen. Mobilisoitu sairaanhoitaja tarjoaa matalankynnyksen apua terveydenhuollon ammattilaisena silloin, kun hoidon tarpeen tai toimintakyvyn arviointia tarvitaan ei-kiireellisinä hoitopalveluina. Jos potilaan hoito voi jatkua kotona, mobilisoitu sairaanhoitaja, tekemänsä arvioinnin mukaan, voi olla yhteydessä tai ohjata potilasta tai tämän läheisiä ottamaan yhteyttä tarkoituksenmukaisimpaan terveys- ja sosiaalipalvelun tuottajaan ja siten hän varmistaa hoidon jatkuvuuden ja henkilön mahdollisuuden olla vielä kotona.