OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > TÄYDENNYSKOULUTUS > KRIISI- JA TRAUMATYÖN KOULUTUS, 10 OP
Täydennyskoulutus ...

Kriisi- ja traumatyön koulutus, 10 op

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1 2

Kriisi- ja traumatyön koulutus, 10 op:
Kohderyhmä:
Koulutus on tarkoitettu ammattilaisille/erilaisissa järjestöissä toimiville, jotka tarvitsevat työnsä tueksi perusteita kriiseistä ja traumoista sekä auttajien että autettavien näkökulmasta. Koulutuksessa painottuu terveydenhuollon näkökulma.

Kriisi- ja traumatyön taustaa ja perusteita 2 op
Tavoitteet:
• Lisätä ymmärrystä elämänkriisien, kehityskriisien ja traumaattisten kriisien taustoista.
Sisältö:
• Kehitys- ja elämänkriisit
• Kriisi- ja traumatyön käsitteitä (mm. resilienssi, dissosiaatio)
• Menetys ja suru

Akuutin traumaattisen kriisin kokeneen auttaminen 2 op
Tavoitteet:
• Lisätä ymmärrystä akuutin kriisitilanteen ominaispiirteistä, yksilöllisistä reagointitavoista sekä kriisiauttamisen eri muodoista ja vaiheista
• Lisätä valmiuksia kohdata ja auttaa akuutissa kriisitilanteessa olevia ihmisiä
• Lisätä valmiuksia toimia psykologisissa kriisi-interventioissa (henkinen ensiapu, purkukeskustelu, jälkipuintikeskustelu, psykoedukaatio- ja itsehoitomenetelmät)
Sisältö:
• Traumaattiset kriisit ja kriisireaktiot
• Traumaattisten tilanteiden ensiapuun ja jälkihoitoon tutustuminen

Kriisi- ja traumatyön toteuttaminen ja erityiskysymyksiä 6 op
Tavoitteet:
• Lisätä valmiuksia käyttää omaan ammatilliseen taustaansa sopivia kriisi- ja traumatyön muotoja
• Lisätä valmiuksia ymmärtää kriisi- ja traumatyön yksilöllisyyden
• Lisätä valmiuksia ymmärtää oman kriisi- ja traumaosaamisensa vahvuudet ja oppimistarpeet ja tunnistaa oman jaksamisen rajoja
Sisältö:
• Kriisi- ja traumatyön erityiskysymyksiä (mm. lapset, nuoret, perheet)
• Traumojen hoidon perusteita ja menetelmiä (kehollisuuden huomioiminen)
• Työssäjaksaminen

Kouluttajat:
Lehtori, sh, psykoterapeutti, KM Taina Ojaniemi
Psykologi, psykoterapeutti Pirjo Latvanen
Fysioterapeutti Mikko Patovirta
Kokemusasiantuntija