OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > TÄYDENNYSKOULUTUS > BASIC BODY AWARENESS (BBAT1) -TERAPIAKOULUTUS
Täydennyskoulutus ...

Basic Body Awareness (BBAT1) -terapiakoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1 2

Kurssin tavoitteena on, että osallistujat omakohtaisen kokemuksen kautta perehtyvät näyttöön perustuvaan fysioterapeuttiseen lähestymistapaan, jonka avulla pyritään saamaan ihmisen terveyttä edistävät voimavarat käyttöön.

perehtyminen Basic Body Awareness terapia
–menetelmään

BBAT -menetelmän teoreettiset perusteet

BBAT -menetelmän mukaiset liikeharjoitukset

omakohtaisten kokemusten reflektointi ryhmässä
BBAT I -kurssi on toinen osa isompaa koulutuskokonaisuutta, joka johtaa BBAT -terapeuttitutkintoon.
Kouluttaja Kirsti Niskala, Suomen ensimmäinen kansainvälisen koulutuksen saanut BBAT opettaja, BBAT terapeutti, työfysioterapeutti, NLP Trainer