OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > TÄYDENNYSKOULUTUS > TYÖNOHJAAJA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄJÄNÄ
Täydennyskoulutus ...

Työnohjaaja työyhteisön kehittäjänä

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 2S 1 2 3 4 1 2 3 4
Työnohjaaja työyhteisön kehittäjänä
                           
Aikuinen oppijana 8
Työnohjauksen teoriaperustat ja rajapintoja muihin työyhteisöjen kehittämismuotoihin 6
Työyhteisön ja ryhmän dynaamiset ilmiöt 6
Työnohjausprosessi ja työmenetelmät 10
Työn murros, johtaminen ja työhyvinvointi 8
Työnohjauksen kehittäminen 7
Työnohjaus käytännön toimintana 15
3030151515157.57.57.57.57.57.57.57.5
60 / 3060 / 3060 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.5

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana ja työyhteisöjen kehittäjänä erilaisten ryhmien, yksilöiden ja organisaatioiden kanssa.
Työnohjaajakoulutus rakentuu 2-vuotiselle oppimisprosessille, jonka aikana opiskelija rakentaa tietoperustaa työnohjauksen eri taustateorioista ja harjaannuttaa taitojaan osallistumalla itse työnohjauksiin ja toimimalla ohjatusti sekä ryhmä- että yksilötyönohjaajana.
Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija syventää omia ohjausvalmiuksiaan ja kehittää omaa yhteisöllistä toimijuuttaan erilaisissa työyhteisöissä, organisaatioissa ja verkostoissa. Tavoitteena on myös lisätä opiskelijoiden valmiuksia työelämän ajankohtaisten erityispiirteiden tunnistamiseen. Koulutuksen aikana on mahdollista perehtyä yrittäjänä toimimiseen.
Koulutus vastaa Suomen Työnohjaajat ry:n koulutussuosituksia.