OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > TÄYDENNYSKOULUTUS > TYÖNOHJAAJAKOULUTUS - TYÖNOHJAAJA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄJÄNÄ
Täydennyskoulutus ...

Työnohjaajakoulutus - Työnohjaaja työyhteisön kehittäjänä

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Aikuinen oppijana 8
 
   
       
Työnohjauksen teoriaperustat ja rajapintoja muihin työyhteisöjen kehittämismuotoihin 6
 
   
       
Työyhteisön ja ryhmän dynaamiset ilmiöt 6
 
   
Työnohjausprosessi ja työmenetelmät 10
Työn murros, johtaminen ja työhyvinvointi 8
 
   
Työnohjaus käytännön toimintana 15
Työnohjauksen kehittäminen 7
 
   
35.524.517.9166617.5833411.2513.258.958338.958338.791678.791675.6255.6256.6256.625
60 / 35.560 / 24.560 / 17.9166660 / 17.5833460 / 11.2560 / 13.2560 / 8.9583360 / 8.9583360 / 8.7916760 / 8.7916760 / 5.62560 / 5.62560 / 6.62560 / 6.625

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana ja työyhteisöjen kehittäjänä erilaisten ryhmien, yksilöiden ja organisaatioiden kanssa.
Työnohjaajakoulutus rakentuu 2-vuotiselle oppimisprosessille, jonka aikana opiskelija rakentaa tietoperustaa työnohjauksen eri taustateorioista ja harjaannuttaa taitojaan osallistumalla itse työnohjauksiin ja toimimalla ohjatusti sekä ryhmä- että yksilötyönohjaajana.
Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija syventää omia ohjausvalmiuksiaan ja kehittää omaa yhteisöllistä toimijuuttaan erilaisissa työyhteisöissä, organisaatioissa ja verkostoissa. Tavoitteena on myös lisätä opiskelijoiden valmiuksia työelämän ajankohtaisten erityispiirteiden tunnistamiseen. Koulutuksen aikana on mahdollista perehtyä yrittäjänä toimimiseen.
Koulutus vastaa Suomen Työnohjaajat ry:n koulutussuosituksia.