OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > TUOTANNON UUDISTAJA > TUOTANNON UUDISTAJA, 30OP
Täydennyskoulutus ...

Tuotannon uudistaja, 30op

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Vaativa digitaalinen valmistus 5
Ainetta lisäävä valmistus ja 3D-tulostus 5
Digitaalinen suunnittelu 5
Digitaalinen liiketoiminta 5
Konejärjestelmien elinkaaren hallinta 5
Automaatio ja robotiikka 5
3015157.57.57.57.5
60 / 3060 / 1560 / 1560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.5

Koulutus on suunnattu automaatio-alan asiantuntijoille. Koulutus sopii esimerkiksi teknisen alan korkeakoulutetuille tai vastaavanlaiset tiedot ja kokemuksen omaaville.

Koulutus antaa valmiudet ymmärtää kestävän kehityksen merkitystä vaativassa digitaalisessa valmistuksessa. Koulutus antaa käsityksen muun muassa 3D-tulostuksen merkityksestä digitaalisessa liiketoiminnassa, mallinnuksen perusteista ja mallien hyödyntämisestä CAM-ohjelmoinnissa sekä käyttövarmuuden suunnittelusta ja kunnossapidon suunnittelumenetelmien perusteista.