OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > YIT TYÖNTEKIJÄSTÄ TYÖNJOHTAJAKSI > YIT TYÖNTEKIJÄSTÄ TYÖNJOHTAJAKSI
Täydennyskoulutus ...

YIT Työntekijästä työnjohtajaksi

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet
Hae nimellä: op
Työnjohtajan esimiestaitojen perusasiat 0.5
Tietotekniset valmiudet 1
Työmaan aikatauluhallinta ja aikatauluohjaus 1
Työmaakaluston hallinta 0.5
Johtamis-, yhteistyö ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen 0.5
Tehtäväsuunnittelun laadinta ja ohjaus 0.5
Sopimustekniikan perusteet (YSE 98) ja työehtosopimukset (TES) 0.5
Laadun- ja kosteudenhallinta sekä valvonta työmaalla 0.5
Aloituspalaverit, mallityöt ja työurakan laskenta 0.5
Taloudenhallinnan perusteet 0.5
Turvallisuusjohtamisen pätevöitymiskoulutus 1
Työmaan aikataulutuksen ja tehtäväsuunnittelun kertaus 0.5
Lopputentti ja koulutuksen loppuarviointi 0.5

Työnjohtajan esimiestaitojen perusasiat
Tietotekniset valmiudet
Työmaan aikatauluhallinta ja aikatauluohjaus
Työmaakaluston hallinta
Johtamis-, yhteistyö ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen
Tehtäväsuunnittelun laadinta ja ohjaus
Sopimustekniikan perusteet (YSE 98) ja työehtosopimukset (TES)
Laadun- ja kosteudenhallinta sekä valvonta työmaalla
Aloituspalaverit, mallityöt ja työurakan laskenta
Taloudenhallinnan perusteet
Turvallisuusjohtamisen pätevöitymiskoulutus
Työmaan aikataulutuksen ja tehtäväsuunnittelun kertaus
Lopputentti ja koulutuksen loppuarviointi