OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > PERIOPERATIIVISEN HOITOTYÖN SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT > PERIOPERATIIVISEN HOITOTYÖN SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
Täydennyskoulutus ...

Perioperatiivisen hoitotyön syventävät ammattiopinnot

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1 2 3
Leikkaushoitotyö 2          
Leikkaushoitotyön orientoiva harjoittelu 1          
Anestesiahoitotyö 2          
Anestesiahoitotyön orientoiva harjoittelu 1          
00000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

Täydennyskoulutus on tarkoitettu terveysalan opistoasteen tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, ensihoitajille ja kätilöille.