OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > SISUSTUSSUUNNITTELUN SYVENTÄVÄT OPINNOT > SISUSTUSSUUNNITTELUN SYVENTÄVÄT OPINNOT
Täydennyskoulutus ...

Sisustussuunnittelun syventävät opinnot

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Sisustussuunnittelu
             
Perspektiivioppi 3              
Valaistus ja sisustus 4              
Tekstiililaboratorio 1              
Sisustussuunnittelu 9              
Suunnittelutyön perusteet 4              
Arkkitehtuurin teoria ja historia 3              
0000000
Asiakkuudet ja työelämätaidot
             
Sopimukset ja tarjoukset 2              
Kannattavuuden perusteet, kustannuslaskenta ja hinnoittelu 2              
Työsuunnitelman ja aikataulun laadinta 1              
Asiantuntijaverkostot 1              
Markkinointi, oman osaamisen kehittäminen ja työyhteisöosaaminen 1              
Yrittäjän Talous & Tulos 5              
0000000
Trendien havainnointi ja design management
             
Trendien havainnointi 1              
Design management palveluliiketoiminnassa 1              
0000000
Opinnäytetyö
             
Opinnäytetyö 10              
0000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0