OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > YRITTÄJYYDEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > YRITTÄJYYDEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Yrittäjyyden ylempi tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
                     
Muutoksen johtaminen 10
 
   
       
Yrittäjyyden merkitys ja yrityksen kilpailuetu 10
 
   
       
Kehittyvä liiketoiminta 10
   
     
   
Verkosto-osaaminen 10  
   
       
Yrittäjän talousosaaminen 4
   
     
   
Kansainvälinen osaaminen 6  
   
       
34202014201010771010
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                     
Näyttöön perustuva toiminta 5                      
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5                      
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5                      
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5                      
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5                      
Talousjohtamisen perusteet 5                      
Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5                      
Teknologiaosaamisen johtaminen 5                      
Projektiosaaminen 5                      
Asiakkuuksien hallinta 5                      
Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5                      
Sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaosaaminen 5                      
LEAN 5                      
Tietojohtaminen 5                      
Elämysmuotoilu osana asiakaskokemuksen kehittämistä 5                      
Digitaalisten kanavien asiakashankinta 5                      
Data-analyysi, datan visualisointi ja tekoäly 5                      
Johtamisviestinnän analyysi 5                      
Sustainability Management 5                      
00000000000
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyö 30
2010101010555555
60 / 5460 / 3060 / 3060 / 2460 / 3060 / 1560 / 1560 / 1260 / 1260 / 1560 / 15
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Koulutuksen aikana opiskelija syventää osaamistaan yrittäjyyden eri kokonaisuuksissa kehittäen samalla omaa osaamistaan yrittäjänä sekä kykyään kehittää yritystään hyödyntämällä uusinta tietoa monipuolisesti ja analyyttisesti.


VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Yrittäjänä omassa yrityksessään tai organisaation johto ja keskijohto, vaativat asiantuntijatehtävät.

KOULUTUKSEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 50 op
Vapaasti valittavat opinnot 10 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op

KESKEISET OPISKELTAVAT AIHEET
Muutoksen johtaminen
Yrittäjyyden merkitys ja yrityksen kilpailuetu
Kehittyvä liiketoiminta
Verkosto-osaaminen
Yrittäjän talousosaaminen
Kansainvälinen osaaminen
Vapaasti valittavat opinnot opiskelija voi valita Tamkin tarjonnasta huomioiden oman yrityksensä kehittämisen tarpeet.

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opetus perustuu tiimioppimiseen. Opiskelijan oma yritys toimii opintojen koko ajan opiskeluympäristönä ja kehityskohteena. Lähiopetusjaksoja on neljä kotimaassa sekä yksi ulkomailla. Lähiopetus järjestetään intensiivitoteutuksena pirkanmaalaisissa maatilamatkailukohteissa. Lähiopetusjaksot kestävät keskiviikosta perjantaihin/lauantaihin. Lähiopetusjaksoilla tapahtuva yhteisöllinen tiedon tuottaminen ja jakaminen on tärkeä osa oppimista ja näin ollen opiskelijoiden oman tiimin lähiopetuksen osallistuminen on pakollista. Opiskelijat saavat ennakkotehtäviä ennen lähiopetusjaksoa. Tehtäviä käydään läpi lähijaksolla. Sen jälkeen sovelletaan opittua teoriatietoa oman yrityksen kehittämiseen. Koulutusohjelma on pääosin suomenkielinen.