OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > YRITTÄJYYDEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > YRITTÄJYYDEN KOULUTUS
Ylempi AMK-tutkinto ...

Yrittäjyyden koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
                     
Muutoksen johtaminen 10
 
   
       
Yrittäjyyden merkitys ja yrityksen kilpailuetu 10
 
   
       
Kehittyvä liiketoiminta 10
   
     
   
Verkosto-osaaminen 10  
   
       
Kansainvälinen osaaminen 10  
   
       
30202010201010551010
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                     
Ajankohtaiset erikoistumisopinnot 10
   
     
   
Uuden johtamisen dialoginen seminaari 3                      
Projektiliiketoiminta 5                      
Digitaalisuus liiketoiminnassa 2                      
1000100005500
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyö 30
2010101010555555
60 / 6060 / 3060 / 3060 / 3060 / 3060 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 15
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koulutuksen nimi
Yrittäjyyden koulutus
Tutkintonimike
Tradenomi (ylempi AMK)
Laajuus ja kesto
Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op) ja se kestää 1,5 vuotta.
Toteutusmuoto: monimuoto
Yksikkö
Proakatemia, Tampere
Vastuuopettaja
Elina Merviö
Hakukelpoisuus
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet tradenomin tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon, ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta em. tutkinnon jälkeen. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.
Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja sittemmin soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelta hyväksytään työkokemukseksi opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankittu työkokemus. Myös tällöin työkokemusta tulee olla vähintään kolme vuotta.
Koulutuksen tuottama osaaminen
Koulutusohjelmassa opiskelija kehittää osaamistaan yrittäjyyden eri kokonaisuuksissa syventäen samalla strategiseen johtamiseen sekä prosessien hallintaan liittyvää osaamistaan. Opiskelija ymmärtää tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen mahdollisuudet ja haasteet. Hän osaa kehittää yritystoimintaansa huomioiden hiljaiset signaalit. Opiskelija pystyy luomaan verkostoista kilpailuetua yritykselleen. Lisäksi opiskelija saa valmiudet toimia yrittäjänä kansainvälistyvillä markkinoilla
Valmistuvien työeälämään sijoittuminen
Koulutus on tarkoitettu yrittäjille tai hyvin yrittäjämäisessä työyhteisössä toimiville. Koulutus tähtää erityisesti oman ammattitaidon ja yrittäjäuran kehittämiseen.
Koulutuksen arvoperusta
Vastuullinen yritys johtaa ja kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja tasapainoisesti kiinnittäen huomiota toimintansa taloudellisten vaikutusten lisäksi ekologisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin.
Opetuksen toteuttaminen
Koulutuksessa hyödynnetään erilaisia opetusmenetelmiä. Lähiopetus järjestetään kaksi kertaa ensimmäisen syksyn aikana ja kerran keväällä sekä kerran toisen lukuvuoden syksynä.Lähiopetus pidetään keskiviikosta perjantaihin tai lauantaihin maatilamatkailukohteessa. Lisäksi lähikertojen välillä on pakollisia solutapaamisia. Solutapaamisia on säännöllisesti, mutta aikataulun voivat oppimissolun osallistujat sopia keskenään. Lähiopetus alkaa yleensä keskiviikkona lounaalla ja päättyy perjantaina tai lauantaina viimeistään iltapäivällä. Majoituksesta- ja ruokailuista koituvat kustannukset opiskelija maksaa itse.Kansainvälisen osaamisen opintokokonaisuuden suorittamiseen sisältyy viikon ulkomaanmatka.
Lähiopetusjaksoilla tapahtuva yhteisöllinen tiedon tuottaminen ja jakaminen on olennainen osa oppimista ja opiskelijoiden odotetaan osallistuvan lähiopetukseen.
Koulutus on pääsosin suomenkielistä, mutta siihen sisältyy englanninkielisiä osia ja/tai opetusmateriaaleja.
Opintojen rakenne
Syventävät ammattiopinnot 50 op
Vapaasti valittavat opinnot 10 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op