OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA, TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
Ylempi AMK-tutkinto ...

Tietojärjestelmäosaamisen ylempi tutkinto-ohjelma, Tietojärjestelmäosaaminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
                     
Tietojärjestelmäosaaminen
                     
Kokonaisarkkitehtuuriajattelu 5
 
   
       
Kokonaisarkkitehtuurityö käytännössä 5
   
     
   
Ohjelmistoliiketoiminta 5
 
   
       
ICT-sopimukset ja juridiikka 5
   
     
   
Kehitysprojektit ja projektisalkun hallinta 5
   
     
   
Kehittämistehtävä opinnäytetyönä 5
 
 
   
30012.517.506.36.38.88.800
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                     
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyö 30
2010101010555555
60 / 5060 / 1060 / 22.560 / 27.560 / 1060 / 11.360 / 11.360 / 13.860 / 13.860 / 560 / 5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.