OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA, TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
Ylempi AMK-tutkinto ...

Tietojärjestelmäosaamisen ylempi tutkinto-ohjelma, Tietojärjestelmäosaaminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
                     
Tietojärjestelmäosaaminen
                     
Kokonaisarkkitehtuuriajattelu 5
 
   
       
Kokonaisarkkitehtuurityö käytännössä 5
   
     
   
Ohjelmistoliiketoiminta 5
 
   
       
ICT-sopimukset ja juridiikka 5
   
     
   
Kehitysprojektit ja projektisalkun hallinta 5
   
     
   
Kehittämistehtävä opinnäytetyönä 5
 
 
   
30012.517.506.36.38.88.800
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
Näyttöön perustuva toiminta 5
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5
Talousjohtamisen perusteet 5
Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5
Teknologiaosaamisen johtaminen 5
Projektiosaaminen 5
Asiakkuuksien hallinta 5
Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5
LEAN 5
Strateginen talousjohtaminen 5
Tietojohtaminen 5
Elämysmuotoilu osana asiakaskokemuksen kehittämistä 5
Digitaalisten kanavien asiakashankinta 5
Data-analyysi, datan visualisointi ja tekoäly 5
73.336.736.736.736.718.318.318.318.318.318.3
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
 
   
       
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyö 30
201510101555557.57.5
60 / 123.360 / 51.760 / 59.260 / 64.260 / 51.760 / 29.660 / 29.660 / 32.160 / 32.160 / 25.860 / 25.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.