OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMINEN, YLEMPI AMK, TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
Ylempi AMK-tutkinto ...

Tietojärjestelmäosaaminen, ylempi AMK, Tietojärjestelmäosaaminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 1 2
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 55 op)
                     
Tietojärjestelmäosaaminen
                     
Kokonaisarkkitehtuuriajattelu 5
 
   
       
Kokonaisarkkitehtuurityö käytännössä 5
 
   
 
Ohjelmistoliiketoiminta 5
 
   
       
ICT-sopimukset ja juridiikka 5
   
     
   
Kehitysprojektit ja projektisalkun hallinta 5
   
     
   
Kehittämistehtävä opinnäytetyönä 5
 
   
       
Innovaatio-osaaminen
(Valitaan opintoja 25 op)
                     
Näyttöön perustuva toiminta 5
 
   
       
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5
 
   
       
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5
 
   
       
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5
 
   
       
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5
 
   
       
Talousjohtamisen perusteet 5
 
   
       
Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5
 
   
       
Teknologiaosaamisen johtaminen 5
 
   
       
Projektiosaaminen 5
 
   
       
Asiakkuuksien hallinta 5
 
   
       
Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5
 
   
       
Sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaosaaminen 5
 
   
       
8917514137.537.57710
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
OPINNÄYTETYÖ
                     
Opinnäytetyö 30
2010101010555555
60 / 10960 / 1160 / 8560 / 2460 / 1160 / 42.560 / 42.560 / 1260 / 1260 / 660 / 5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.