OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMINEN, YLEMPI AMK, TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
Ylempi AMK-tutkinto ...

Tietojärjestelmäosaaminen, ylempi AMK, Tietojärjestelmäosaaminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 55 op)
                     
Tietojärjestelmäosaaminen
                     
Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen 5
 
   
         
Kokonaisarkkitehtuurityö käytännössä 5
   
       
   
Tietojärjestelmien hankintaosaaminen 5
   
       
   
Ohjelmistoliiketoiminta 5
 
   
       
Liiketoimintatiedon hallinta 5
 
   
     
ICT-sopimukset ja juridiikka 5  
   
       
Innovaatio-osaaminen
                     
Kehittämistyön menetelmät 10
 
 
   
Projektiliiketoiminta 5
   
     
   
Ohjelmistoprojektien johtaminen 5
   
     
   
Kehitysprojektit ja projektisalkun hallinta 5  
   
       
Osaamisen johtaminen 5  
   
       
451517.527.515107.51017.57.57.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
OPINNÄYTETYÖ
                     
Opinnäytetyö 30
2010101010555555
60 / 6560 / 2560 / 27.560 / 37.560 / 2560 / 1560 / 12.560 / 1560 / 22.560 / 12.560 / 12.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.