OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammttiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                     
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
                     
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö 5
 
   
       
Process and Quality Management 5
   
     
   
Organisaatiot ja johtaminen 5
 
   
       
Human Resource Management and Competence Management 5  
   
       
Turvallisuus- ja hyvinvointijohtaminen 5
   
     
   
Työyhteisöpsykologia ja viestintä 5
 
   
       
Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen
                     
Ohjaus ja kilpailutus sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa 5
 
   
       
eHealth ja digitaaliset palvelut 5
 
   
       
Asiakaslähtöisyys palvelujen tuottamisessa 5
   
     
   
Design-tutkimus ja tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5
   
     
   
Palvelun laadun ja vaikuttavuuden arviointi 5  
   
       
Palveluketjujen arviointi ja kehittäminen 5  
   
       
451525201512.512.510107.57.5
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                     
Näyttöön perustuva toiminta 5                      
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5                      
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5                      
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5                      
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5                      
Talousjohtamisen perusteet 5                      
Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5                      
Teknologiaosaamisen johtaminen 5                      
Projektiosaaminen 5                      
Asiakkuuksien hallinta 5                      
Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5                      
Strateginen talousjohtaminen 5                      
Tietojohtaminen 5                      
Elämysmuotoilu osana asiakaskokemuksen kehittämistä 5                      
Digitaalisten kanavien asiakashankinta 5                      
Data-analyysi, datan visualisointi ja tekoäly 5                      
LEAN 5                      
00000000000
Vapaasti valittavat opinnot
                     
Vapaasti valittavat opinnot 5  
   
       
0500500002.52.5
Opinnäytetyö
                     
Tutkimusprosessi ja -menetelmät 5
 
   
       
Tiedonhaku ja suunnitelmaseminaari 5
 
 
   
Itsenäinen työskentely I 10
   
     
   
Tieteellinen kirjoittaminen ja itsenäinen työskentely II 10
 
   
2557.517.553.753.758.758.752.52.5
60 / 7060 / 2560 / 32.560 / 37.560 / 2560 / 16.2560 / 16.2560 / 18.7560 / 18.7560 / 12.560 / 12.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.