OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA, KEVÄÄLLÄ 2014 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > YRITTÄJYYS JA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN, YRITTÄJYYDEN SUUNTAUTUMINEN YLEMPI AMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, yrittäjyyden suuntautuminen ylempi AMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                     
Muutoksen hallinta ja johtaminen 10
 
   
       
Yrittäjyyden merkitys ja yrityksen kilpailuetu 10
 
   
       
Kehittyvä liiketoiminta 10
   
     
   
Verkosto-osaaminen 10
   
     
   
Kansainvälinen osaaminen 10  
   
       
40102020101010101055
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                     
Ideointityökalut yritystoiminnan kehittämisessä 5  
   
       
Projektiliiketoiminta 5  
   
       
Sosiaalinen media liiketoiminnassa 5  
   
       
015001500007.57.5
OPINNÄYTETYÖ
                     
Opinnäytetyö 30
2010101010555555
60 / 6060 / 3560 / 3060 / 3060 / 3560 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 17.560 / 17.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koulutusohjelman nimi
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, yrittäjyyden suuntautuminen

Tutkintonimike
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus ja kesto
Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op) ja se kestää 1,5-2,5 vuotta.

Toteutusmuoto: monimuoto

Yksikkö
Proakatemia, Tampere

Vastuuyliopettaja
Mika Boedeker

Hakukelpoisuus
Koulutusohjelma on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet tradenomin tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon, ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta em. tutkinnon jälkeen. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.

Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja sittemmin soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelta hyväksytään työkokemukseksi opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankittu työkokemus. Myös tällöin työkokemusta tulee olla vähintään kolme vuotta.

Koulutusohjelman tuottama osaaminen
Koulutusohjelmassa opiskelija kehittää osaamistaan yrittäjyyden eri kokonaisuuksissa syventäen samalla strategiseen johtamiseen sekä prosessien hallintaan liittyvää osaamistaan. Opiskelija ymmärtää tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen mahdollisuudet ja haasteet. Hän osaa kehittää yritystoimintaansa huomioiden hiljaiset signaalit. Opiskelija pystyy luomaan verkostoista kilpailuetua yritykselleen. Lisäksi opiskelija saa valmiudet toimia yrittäjänä kansainvälistyvillä markkinoilla

Valmistuvien työeälämään sijoittuminen
Koulutus on tarkoitettu yrittäjille tai hyvin yrittäjämäisessä työyhteisössä toimiville. Koulutus tähtää erityisesti oman ammattitaidon ja yrittäjäuran kehittämiseen.

Koulutuksen arvoperusta
Vastuullinen yritys johtaa ja kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja tasapainoisesti kiinnittäen huomiota toimintansa taloudellisten vaikutusten lisäksi ekologisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin.

Opetuksen toteuttaminen
Koulutuksessa hyödynnetään erilaisia opetusmenetelmiä. Lähiopetus järjestetään kaksi kertaa syksyn aikana ja kaksi kertaa kevään aikana keskiviikosta lauantaihin maatilamatkailukohteessa. Lisäksi lähikertojen välillä on pakollisia solutapaamisia 2x8h syksyllä 2012 ja 2x8h keväällä 2013. Solutapaamisten aikataulun voi oppimissolun osallistujat sopia keskenään. Lähiopetus alkaa yleensä keskiviikkona lounaalla ja päättyy lauantaina viimeistään klo 14. Majoituksesta- ja ruokailuista koituvat kustannukset opiskelija maksaa itse.

Lähiopetusjaksoilla tapahtuva yhteisöllinen tiedon tuottaminen ja jakaminen on olennainen osa oppimista ja opiskelijoiden odotetaan osallistuvan lähiopetukseen. Opintojaksokohtaiset tarkemmat läsnäolovaatimukset määrittelee kunkin opintojakson opettaja.

Koulutusohjelma on pääsosin suomenkielinen.

Opintojen rakenne
Syventävät ammattiopinnot 50 op
Vapaasti valittavat opinnot 10 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op