OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN RISK MANAGEMENT AND CIRCULAR ECONOMY
Ylempi AMK-tutkinto ...

Master's Degree Programme in Risk Management and Circular Economy, Insinööri (ylempi AMK): 60 op
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot