OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMISEN TUTKINTO-OHJELMA, YLEMPI AMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Sosiaali- ja terveysalan johtamisen syventävät ammattiopinnot
                     
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö 5
 
   
       
Process and Quality Management 5
   
     
   
Organizations and Management 5
 
   
       
Human Resource Management and Competence Management 5  
   
       
Turvallisuus- ja hyvinvointijohtaminen 5
   
     
   
Työyhteisöpsykologia ja viestintä 5
 
   
       
255151057.57.5552.52.5
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                     
Näyttöön perustuva toiminta 5
   
     
   
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5
 
   
       
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5
 
   
       
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5                      
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5                      
Talousjohtamisen perusteet 5  
   
       
Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5
   
     
   
Teknologiaosaamisen johtaminen 5                      
Projektiosaaminen 5
   
     
   
Asiakkuuksien hallinta 5                      
Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5                      
Strateginen talousjohtaminen 5                      
Tietojohtaminen 5                      
Elämysmuotoilu osana asiakaskokemuksen kehittämistä 5                      
Digitaalisten kanavien asiakashankinta 5                      
Data-analyysi, datan visualisointi ja tekoäly 5                      
LEAN 5                      
25510155557.57.52.52.5
Vapaasti valittavat opinnot
                     
Vapaasti valittavat opinnot 5  
   
       
0500500002.52.5
Opinnäytetyö
                     
Tutkimusprosessi ja -menetelmät 5
 
   
       
Tiedonhaku ja suunnitelmaseminaari 5
 
 
   
Itsenäinen työskentely I 10
   
     
   
Tieteellinen kirjoittaminen ja itsenäinen työskentely II 10
 
   
2557.517.553.753.758.758.752.52.5
60 / 7560 / 2060 / 32.560 / 42.560 / 2060 / 16.2560 / 16.2560 / 21.2560 / 21.2560 / 1060 / 10
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sosiali- ja terveysalan johtamisen koulutus
Laajuus ja kesto: 90 op, 1,5 vuotta
Kieli: Suomi

YHTEYSTIEDOT
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere
Vastuuyliopettaja Hannele Laaksonen
Koulutuspäällikkö Tiina Mäkinen

HAKUKELPOISUUS
ks. www.tamk.fi

OPETUSMENETELMÄT
Monimuoto-opetus

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Koulutuksen painopistealueena on näyttöön perustuva johtamis- ja kehittämisosaaminen.
Koulutus antaa valmiudet sosiaali- ja terveydenhuollon vaativiin johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin, missä korostuu itsenäinen ja kriittinen ajattelu, muutosprosessien hallinta ja innovatiivinen strateginen kehittäminen, kompleksisten haasteiden tunnistaminen ja ratkaiseminen sekä toiminnan tuloksellinen johtaminen.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Koulutus antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus antaa myös hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajakoulutukseen. Koulutus on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto ja se on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF, taso 7).

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Koulutuksen arvoperustaa pohjautuu TAMK:n strategian arvoperustaan: yhteisöllisyys, yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen, kestävä kehitys, osaamisen ja yrittämisen arvostaminen.

OPINTOJEN RAKENNE
Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 30 op
Yhteiset YAMK-opinnot 25 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op