OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Hoitotyön koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Viestintätaidot 5
     
           
                       
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu 5
     
           
                       
Viestintätaidot
                                                       
Kirjoitusviestintä 2
     
           
                       
Vuorovaikutus 1
     
           
                       
Tiedonhankinta 1
     
           
                       
Neuvottelu-ja kokoustaito 1    
         
                   
       
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                       
Orientoituminen oppimiseen 2
     
           
                       
Informaatiotekniikka 2
     
           
                       
Informaatio tekniikka 1    
         
                   
       
18020990011004.54.54.54.500000.50.50.50.50000
AMMATTIOPINNOT
                                                       
KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT
                                                       
Ruotsi
                                                       
Ruotsi, osa 1 1    
         
                   
       
Ruotsi, osa 2 2  
       
               
               
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                        
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                        
Ensimmäinen vieraskieli Englanti
                                                       
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 2 1  
       
               
               
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 1 2
     
           
                       
Yhteiskunta-ja käyttäytymistieteelliset opinnot
                                                       
Filosofia 1      
           
                       
Terveyssosiologia 1    
         
                   
       
Psykologia 2  
       
               
               
Kasvatustiede 2
     
           
                       
Sosiaalipolitiikka 1  
       
               
               
Luonnontieteelliset opinnot
                                                       
Lääketieteen perusteet ja mikrobologia 1
     
           
                       
Farmakologia 2  
       
               
               
Anatomia ja fysiologia 5
     
           
                       
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT
                                                       
Orientaatio sairaanhoitajan ammattiin
                                                       
Hoitotyö 2
     
           
                       
Ensiapu 2
     
           
                       
Tutkimuksen lukutaito 1
     
           
                       
Hoitamisen perusteet 1
                                                       
Ravitsemustiede 1
     
           
                       
Lääkehoito 2
     
           
                       
Hoitotyön perusteet 1 3
     
           
                       
Kliiniset tutkimukset 1
     
           
                       
Lääkelaskut 1
     
           
                       
Orientoiva harjoittelu 1 1
     
           
                       
Hoitotiede 1
     
           
                       
Hoitamisen perusteet 2
                                                       
Monikulttuurinen hoitotyö 1
     
           
                       
Kansanterveystiede 1
     
           
                       
Ympäristöterveydenhuolto 1
     
           
                       
Orientoiva harjoittelu 2 1
     
           
                       
Hoitotyön perusteet 2 3
     
           
                       
Hoitamisen perusteet 3
                                                       
Hoitotyön etiikka 2  
       
               
               
Ohjattu valinnainen harjoittelu 5    
         
                   
       
Hoitotyön perusteet 3 2  
       
               
               
Ohjaustaidot 2  
       
               
               
Orientoiva harjoittelu 3 1  
       
               
               
Sisätautipotilaan hoitotyö
                                                       
Sisätautipotilaan hoitotyö 3
     
           
                       
Sisätaudit 1
     
           
                       
Sisätautipotilaan fysio-ja toimintaterapia 1
     
           
                       
Sisätautipotilaan radiologiset tutkimukset 1
     
           
                       
Ohjattu orientoiva harjoittelu 1
     
           
                       
Ohjattu harjoittelu sisätautiosastoilla 7  
       
               
               
Taitokoe 1  
       
               
               
Gerontologinen hoitotyö
                                                       
Gerontologinen hoitotyö 3
     
           
                       
Ohjattu kotihoidon harjoittelu 4
     
           
                       
Leikkauspotilaan hoitotyö
                                                       
Kirurgisen potilaan hoitotyö 3  
       
               
               
Kirurgia ja syöpätaudit 2  
       
               
               
Kirurgisen potilaan fysioterapia ja radiologiset tutkimukset 1  
       
               
               
Ohjattu orientoiva harjoittelu 1  
       
               
               
Ohjattu harjoittelu kirurgian osastoilla 7  
       
               
               
Perioperatiivinen ohjattu orientoiva harjoittelu 1  
       
               
               
Ohjattu harjoittelu leikkausosastoilla 3  
       
               
               
Naisen hoitotyö 1  
       
               
               
Kuolevan potilaan hoitotyö 1    
         
                   
       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                       
Mielenterveys-ja päihdehoitoyö 3  
       
               
               
Psykiatria ja psykofarmakologia 1  
       
               
               
Ohjattu orientoiva harjoittelu 1  
       
               
               
Ohjattu harjoittelu mielenterveysyksiköissä 7  
       
               
               
Äitiys- ja lastenhoitotyö
                                                       
Lasten ja nuorten hoitotyö 3  
       
               
               
Lastentautioppi 1  
       
               
               
Lasten ja nuorten orientoiva harjoittelu 1  
       
               
               
Lasten ja nuorten ohjattu harjoittelu 5  
       
               
               
Äitiyshoitotyö 2  
       
               
               
Äitiyshoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
       
               
               
Hoitotyön kehittäminen
                                                       
Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen 3    
         
                   
       
Yrittäjyys 1      
           
                       
Terveystaloustieto 1      
           
                       
Projektityö 2    
         
                   
       
Projektiopinnot 1    
         
                   
       
Hoitotiede ja hoitotyön tutkimus 3    
         
                   
       
Tilastotiede 1    
         
                   
       
Väestölähtöinen terveyden edistäminen
                                                       
Yksilön ja yhteisön terveyden edistäminen 3    
         
                   
       
Tartuntataudit ja poikkeusolojen terveydenhuolto 2    
         
                   
       
Terveysviestintä 1