OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Hoitotyön koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Lääkehoidon osaaminen verkossa, LOVE/Lääkeosaamisen perusteet 0                                                  
Lääkehoidon osaaminen verkossa, LOVE/Suonensisäinen lääke- ja nestehoito 0                                                  
Lääkehoidon osaaminen verkossa, LOVE/Verensiirrot 0                                                  
Lääkehoidon osaaminen verkossa, LOVE/Epiduraalinen lääkehoito 0                                                  
PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                 
Viestintätaidot
                                                 
Kirjoitusviestintä 2    
       
               
Neuvottelu-ja kokoustaito 1    
         
                 
   
Vuorovaikutus 1  
       
             
           
Tiedonhankinta 1                                                  
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                 
Orientoituminen oppimiseen 2
     
         
                   
Informaatiotekniikka 2                                                  
Informaatio tekniikka 1      
           
                       
212.31.7110.50.51.21.21.70.50.50.50.50.30.30.30.30.60.60.60.60.80.8
KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT
                                                 
Ruotsi 3  
       
             
           
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                  
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                  
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 1 2    
         
                 
   
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 2 1    
         
                 
   
Yhteiskunta-ja käyttäytymistieteelliset opinnot
                                                 
Filosofia 1                                                  
Terveyssosiologia 1                                                  
Psykologia 2                                                  
Kasvatustiede 2                                                  
Sosiaalipolitiikka 1                                                  
Luonnontieteelliset opinnot
                                                 
Lääketieteen perusteet ja mikrobologia 1                                                  
Farmakologia 2                                                  
Anatomia ja fysiologia 5                                                  
0330001.51.51.51.5000000.80.80.80.80.80.80.80.800
VAPAASTI VALITTAVAT
                                                 
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Kohdennetut metodiopinnot 2      
           
                       
Opinnäytetyön orientaatio 2      
           
                       
Opinnäytetyön suunnitelmaseminaari 2    
         
                 
   
Itsenäinen työskentely 1 4    
         
                 
   
Itsenäinen työskentely 2 3      
           
                       
Opinnäytetyön esitysseminaari 2      
           
                       
00690000339000000001.51.51.51.54.54.5
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT
                                                 
Orientaatio sairaanhoitajan ammattiin
                                                 
Hoitamisen perusteet
                                                 
Informaatiotekniikka 2
     
         
                   
Lääkehoito 2
     
         
                   
Lääkelaskut 1
     
         
                   
Hoitotiede 1
     
         
                   
Ravitsemustiede 1
     
         
                   
Kliiniset tutkimukset 1
     
         
                   
Hoitotyön perusteet 1 3
     
         
                   
Orientoiva harjoittelu 1 1
     
         
                   
Hoitamisen perusteet 3 0                                                  
Hoitotyön etiikka 2  
       
             
           
Ohjaustaidot 2  
       
             
           
Hoitotyön perusteet 3 2  
       
             
           
Orientoiva harjoittelu 3 1  
       
             
           
Ohjattu valinnainen harjoittelu 5    
         
                 
   
Hoitamisen perusteet 2 0                                                  
Kansanterveystiede 1
     
         
                   
Ympäristöterveydenhuolto 1
     
         
                   
Monikulttuurinen hoitotyö 1
     
         
                   
Hoitotyön perusteet 2 3
     
         
                   
Orientoiva harjoittelu 2 1
     
         
                   
Sairaan ihmisen hoitotyö ja terveyden edistäminen
                                                 
Anatomia ja fysiologia 5                                                  
Sisätautipotilaan hoitotyö 3                                                  
Sisätaudit 1
     
         
                   
Sisätautipotilaan fysio-ja toimintaterapia 1
     
         
                   
Sisätautipotilaan radiologiset tutkimukset 1
     
         
                   
Ohjattu orientoiva harjoittelu 1
     
         
                   
Ohjattu harjoittelu sisätautiosastoilla 7
     
         
                   
Taitokoe 1  
       
             
           
Lääketieteen perusteet ja mikrobologia 1                                                  
Gerontologinen hoitotyö 3  
       
             
           
Ohjattu kotihoidon harjoittelu 4  
       
             
           
Kasvatustiede 2                                                  
Kirurgisen potilaan hoitotyö 3  
       
             
           
Kirurgia ja syöpätaudit 2  
       
             
           
Kirurgisen potilaan fysioterapia ja radiologiset tutkimukset 1  
       
             
           
Ohjattu orientoiva harjoittelu 1  
       
             
           
Ohjattu harjoittelu kirurgian osastoilla 7  
       
             
           
Perioperatiivinen hoitotyö 3  
       
             
           
Perioperatiivinen ohjattu orientoiva harjoittelu 1  
       
             
           
Ohjattu harjoittelu leikkausosastoilla 3  
       
             
           
Naisen hoitotyö 1  
       
             
           
Kuolevan potilaan hoitotyö 1      
           
                       
Filosofia 1                                                  
Mielenterveys-ja päihdehoitoyö 3    
         
                 
   
Psykiatria ja psykofarmakologia 1    
         
                 
   
Ohjattu orientoiva harjoittelu 1    
         
                 
   
Ohjattu harjoittelu mielenterveysyksiköissä 7    
         
                 
   
Hoitotyö 2                                                  
Lasten ja nuorten hoitotyö 3    
         
                 
   
Lastentautioppi 1    
         
                 
   
Lasten ja nuorten orientoiva harjoittelu 1    
         
                 
   
Lasten ja nuorten ohjattu harjoittelu 5    
         
                 
   
Äitiyshoitotyö 2    
         
                 
   
Äitiyshoitotyön orientoiva harjoittelu 1    
         
                 
   
Tiedonhankinta 1                                                  
Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen 3      
           
                       
Yrittäjyys 1      
           
                       
Terveystaloustieto 1      
           
                       
Projektityö 2    
         
                 
   
Projektiopinnot 1    
         
                 
   
Hoitotiede ja hoitotyön tutkimus 3    
         
                 
   
Tilastotiede 1    
         
                 
   
Sisätautipotilaan hoitotyö 3
     
         
                   
Yksilön ja yhteisön terveyden edistäminen 3    
         
                 
   
Tartuntataudit ja poikkeusolojen terveydenhuolto 2    
         
                 
   
Terveysviestintä 1    
         
                 
   
Terveyden edistämisen harjoittelu 5    
         
                 
   
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
                                                 
Sisätautipotilaan hoitotyö 3      
           
                       
Harjoittelu sisätautiosastolla 6      
           
                       
Kirurgisen potilaan hoitotyö 3      
           
                       
Syöpäpotilaan hoitotyö 2