OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Hoitotyön koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                 
Orientoituminen oppimiseen 2  
       
             
           
Informaatiotekniikka 2  
       
             
           
Informaatio tekniikka 1  
       
             
           
Kirjoitusviestintä 2  
       
             
           
Neuvottelu-ja kokoustaito 1                                                  
Tiedonhankinta 1                                                  
Tiedonhankinta 0.5  
       
             
           
Vuorovaikutus 1  
       
             
           
08.500004.34.300000002.12.12.12.1000000
KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT
                                                 
Ruotsi 3  
       
             
           
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                  
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                  
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 1 2  
       
             
           
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 2 1  
       
             
           
Anatomia ja fysiologia 5                                                  
Lääketieteen perusteet ja mikrobologia 1                                                  
0600003300000001.51.51.51.5000000
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT
                                                 
Orientaatio sairaanhoitajan ammattiin
                                                 
Kasvatustiede 2                                                  
Filosofia 1                                                  
Hoitotyö 2                                                  
Ensiapu 2  
       
             
           
Hoitamisen perusteet 1
                                                 
Lääkehoito 2  
       
             
           
Lääkelaskut 1  
       
             
           
Psykologia 2  
       
             
           
Ravitsemustiede 1  
       
             
           
Kliiniset tutkimukset 1  
       
             
           
Hoitotyön perusteet 1 3  
       
             
           
Orientoiva harjoittelu 1 1  
       
             
           
Hoitamisen perusteet 2
                                                 
Kansanterveystiede 1  
       
             
           
Ympäristöterveydenhuolto 1  
       
             
           
Terveyden edistäminen 1.5  
       
             
           
Sosiaalipolitiikka 1  
       
             
           
Monikulttuurinen hoitotyö 1  
       
             
           
Hoitotyön perusteet 2 3  
       
             
           
Orientoiva harjoittelu 2 1  
       
             
           
Hoitamisen perusteet 3
                                                 
Hoitotyön etiikka 2  
       
             
           
Hoitotiede 1  
       
             
           
Ohjaustaidot 2  
       
             
           
Hoitotyön perusteet 3 2  
       
             
           
Orientoiva harjoittelu 3 1  
       
             
           
Ohjattu valinnainen harjoittelu 5  
       
             
           
Sairaan ihmisen hoitotyö ja terveyden edistäminen
                                                 
Anatomia ja fysiologia 5  
       
             
           
Sisätautipotilaan hoitotyö 3                                                  
Sisätaudit ja farmakologia 1.5  
       
             
           
Sisätautipotilaan fysio-ja toimintaterapia 1  
       
             
           
Sisätautipotilaan radiologiset tutkimukset 1  
       
             
           
Ohjattu orientoiva harjoittelu 1  
       
             
           
Ohjattu harjoittelu sisätautiosastoilla 7  
       
             
           
Sädeturvallisuus hoitotyössä 0.75  
       
             
           
Taitokoe 1  
       
             
           
Lääketieteen perusteet ja mikrobologia 1  
       
             
           
Gerontologinen hoitotyö 3  
       
             
           
Projektityö 2  
       
             
           
Kasvatustiede 2  
       
             
           
Kirurgisen potilaan hoitotyö 3  
       
             
           
Kirurgia ja syöpätaudit 2  
       
             
           
Kirurgisen potilaan fysioterapia 0.5  
       
             
           
Kirurgisen potilaan radiologiset tutkimukset 0.5  
       
             
           
Ohjattu orientoiva harjoittelu 1  
       
             
           
Ohjattu harjoittelu kirurgian osastoilla 7  
       
             
           
Perioperatiivinen hoitotyö 3  
       
             
           
Perioperatiivinen ohjattu orientoiva harjoittelu 1  
       
             
           
Anestesiologia 0.5  
       
             
           
Ohjattu harjoittelu leikkausosastoilla 3  
       
             
           
Naisen hoitotyö 1  
       
             
           
Kuolevan potilaan hoitotyö 1  
       
             
           
Filosofia 1  
       
             
           
Mielenterveys-ja päihdehoitoyö 3  
       
             
           
Psykiatria ja psykofarmakologia 1  
       
             
           
Ohjattu orientoiva harjoittelu 1  
       
             
           
Ohjattu harjoittelu mielenterveysyksiköissä 7  
       
             
           
Hoitotyö 2  
       
             
           
Lasten ja nuorten hoitotyö 3  
       
             
           
Lastentautioppi 1  
       
             
           
Lasten ja nuorten orientoiva harjoittelu 1  
       
             
           
Lasten ja nuorten ohjattu harjoittelu 5  
       
             
           
Äitiyshoitotyö 2  
       
             
           
Äitiyshoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
       
             
           
Tiedonhankinta 1  
       
             
           
Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen 3  
       
             
           
Työelämätieto 1  
       
             
           
Yrittäjyys 1  
       
             
           
Terveystaloustieto 1  
       
             
           
Neuvottelu-ja kokoustaito 1  
       
             
           
Hoitotiede ja hoitotyön tutkimus 3  
       
             
           
Tilastotiede 1  
       
             
           
Sisätautipotilaan hoitotyö 3  
       
             
           
Yksilön terveydenedistäminen 1.5  
       
             
           
Yhteisön terveydenedistäminen 1  
       
             
           
Tartuntataudit 1.5  
       
             
           
Terveyssosiologia 1  
       
             
           
Terveysviestintä 1  
       
             
           
Ohjattu kotihoidon harjoittelu 4  
       
             
           
Terveyden edistämisen harjoittelu 5  
       
             
           
0143.3000071.671.6000000035.835.835.835.8000000
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
                                                 
Sisätautipotilaan hoitotyö 3  
       
             
           
Harjoittelu sisätautiosastolla 6  
       
             
           
Kirurgisen potilaan hoitotyö 3  
       
             
           
Syöpäpotilaan hoitotyö 2  
       
             
           
Harjoittelu kirgurisella osastolla 6  
       
             
           
Harjoittelu sisätauti-kirurgisella osastolla 10  
       
             
           
0300000151500000007.57.57.57.5000000
VAPAASTI VALITTAVAT
                                                 
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyön orientaatio 2  
       
             
           
Opinnäytetyön metodiopinnot 1.5  
       
             
           
Kohdennetut metodiopinnot 2  
       
             
           
Opinnäytetyön suunnitelmaseminaari 2