OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Hoitotyön koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Viestintätaidot 5
     
           
                       
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu 5
     
           
                       
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                       
Orientoituminen oppimiseen 2
     
           
                       
Informaatiotekniikka 2
     
           
                       
Informaatio tekniikka 1      
           
                       
Viestintätaidot
                                                       
Kirjoitusviestintä 2
     
           
                       
Neuvottelu-ja kokoustaito 1  
         
                   
               
Vuorovaikutus 1
     
           
                       
Tiedonhankinta 1
     
           
                       
181019901000.50.54.54.54.54.5000.50.500000.30.30.30.3
AMMATTIOPINNOT
                                                       
KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT
                                                       
Ruotsi
                                                       
Ruotsi, osa 1 1    
         
                   
       
Ruotsi, osa 2 2    
         
                   
       
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                        
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                        
Ensimmäinen vieraskieli Englanti
                                                       
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 2 1      
           
                       
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 1 2
     
           
                       
Luonnontieteelliset opinnot
                                                       
Lääketieteen perusteet ja mikrobologia 1
     
           
                       
Farmakologia 2
     
           
                       
Anatomia ja fysiologia 5
     
           
                       
Yhteiskunta-ja käyttäytymistieteelliset opinnot
                                                       
Filosofia 1      
           
                       
Terveyssosiologia 1  
         
                   
               
Psykologia 2
     
           
                       
Kasvatustiede 2
     
           
                       
Sosiaalipolitiikka 1
     
           
                       
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT
                                                       
Orientaatio sairaanhoitajan ammattiin
                                                       
Hoitotyö 2
     
           
                       
Ensiapu 2
     
           
                       
Tutkimuksen lukutaito 1
     
           
                       
Hoitamisen perusteet 1
                                                       
Ravitsemustiede 1
     
           
                       
Lääkehoito 2
     
           
                       
Hoitotyön perusteet 1 3
     
           
                       
Kliiniset tutkimukset 1
     
           
                       
Lääkelaskut 1
     
           
                       
Orientoiva harjoittelu 1 1
     
           
                       
Hoitotiede 1
     
           
                       
Hoitamisen perusteet 2
                                                       
Monikulttuurinen hoitotyö 1      
           
                       
Kansanterveystiede 1  
         
                   
               
Ympäristöterveydenhuolto 1  
         
                   
               
Orientoiva harjoittelu 2 1
     
           
                       
Hoitotyön perusteet 2 3
     
           
                       
Hoitamisen perusteet 3
                                                       
Hoitotyön etiikka 2
     
           
                       
Ohjattu valinnainen harjoittelu 5    
         
                   
       
Hoitotyön perusteet 3 2  
       
               
               
Ohjaustaidot 2
     
           
                       
Orientoiva harjoittelu 3 1  
       
               
               
Sisätautipotilaan hoitotyö
                                                       
Sisätautipotilaan hoitotyö 3
     
             
                   
Sisätaudit 1  
       
               
               
Sisätautipotilaan fysio-ja toimintaterapia 1  
       
               
               
Sisätautipotilaan radiologiset tutkimukset 1  
       
               
               
Ohjattu orientoiva harjoittelu 1  
       
               
               
Ohjattu harjoittelu sisätautiosastoilla 7  
       
               
               
Taitokoe 1                                                        
Gerontologinen hoitotyö
                                                       
Gerontologinen hoitotyö 3  
       
               
               
Ohjattu kotihoidon harjoittelu 4  
       
               
               
Leikkauspotilaan hoitotyö
                                                       
Kirurgisen potilaan hoitotyö 3  
       
                 
                   
Kirurgia ja syöpätaudit 2  
       
                 
                   
Kirurgisen potilaan fysioterapia ja radiologiset tutkimukset 1  
       
                 
                   
Ohjattu orientoiva harjoittelu 1  
       
                 
                   
Ohjattu harjoittelu kirurgian osastoilla 7  
       
                 
                   
Perioperatiivinen hoitotyö 3  
       
                 
                   
Perioperatiivinen ohjattu orientoiva harjoittelu 1  
       
                 
                   
Ohjattu harjoittelu leikkausosastoilla 3  
       
                 
                   
Naisen hoitotyö 1  
       
                 
                   
Kuolevan potilaan hoitotyö 1    
         
                   
       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                       
Mielenterveys-ja päihdehoitoyö 3    
         
                     
           
Psykiatria ja psykofarmakologia 1    
         
                     
           
Ohjattu orientoiva harjoittelu 1    
         
                     
           
Ohjattu harjoittelu mielenterveysyksiköissä 7    
         
                     
           
Äitiys- ja lastenhoitotyö
                                                       
Lasten ja nuorten hoitotyö 3    
         
                     
           
Lastentautioppi 1    
         
                     
           
Lasten ja nuorten orientoiva harjoittelu 1    
         
                     
           
Lasten ja nuorten ohjattu harjoittelu 5    
         
                     
           
Äitiyshoitotyö 2    
         
                     
           
Äitiyshoitotyön orientoiva harjoittelu 1    
         
                     
           
Hoitotyön kehittäminen
                                                       
Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen 3      
           
                       
Yrittäjyys 1      
           
                       
Terveystaloustieto 1      
           
                       
Projektityö 2  
         
                   
               
Projektiopinnot 1  
         
                   
               
Hoitotiede ja hoitotyön tutkimus 3  
         
                   
               
Tilastotiede 1    
         
                     
           
Väestölähtöinen terveyden edistäminen
                                                       
Yksilön ja yhteisön terveyden edistäminen 3  
         
                   
               
Tartuntataudit ja poikkeusolojen terveydenhuolto 2  
         
                   
               
Terveysviestintä 1