OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > HOITOTYÖN OHJELMA, SAIRAANHOITAJA, AIKUISKOULUTUS
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Hoitotyön ohjelma, sairaanhoitaja, aikuiskoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Hoitotyön ja hoitotieteen perusteet
                                                 
Oppimisen taidot 6
     
           
                       
Hoitotyön ammatillinen perusta 6
     
           
                       
Ammatillinen vuorovaikutus 4
       
             
                   
Ensiapu 2
       
             
                   
180001260000066330000000000
Kieliopinnot
                                                 
Professional English for Nurses 3    
         
                   
       
Yrkessvenska i vården, muntlig 2  
       
               
               
Yrkessvenska i vården, skriftlig 1  
       
               
               
0330003030000001.51.5001.51.50000
Kliinisen hoitotyön perusteet
                                                 
Infektioiden ehkäisy hoitotyössä 3
     
           
                       
Kliinisen hoitotyön perusta 16
     
         
                   
19000118000005.55.5440000000000
Hoitotyötä tukevat opinnot
                                                 
Anatomia ja fysiologia 5
     
           
                       
Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteelliset opinnot 5  
       
               
               
550050500002.52.5002.52.500000000
Lääkehoito ja nestehoidon perusteet
                                                 
Lääkehoito ja lääkelaskut 3
       
             
                   
Farmakologia 2
       
             
                   
Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto 2
       
             
                   
70000700000003.53.50000000000
Avoterveydenhuolto ja gerontologinen hoitotyö
                                                 
Gerontologinen hoitotyö 3    
         
                   
       
Hoitotyö avoterveydenhuollossa 4    
         
                   
       
00700000700000000003.53.50000
Kliininen hoitotyö
                                                 
Sisätauti-kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 9
     
           
               
Kliinistä hoitotyötä tukevat opinnot 6
     
           
               
7.57.50007.57.50000003.83.83.83.800000000
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 8  
         
                 
           
0800000800000000044000000
Nainen, perhe ja lapsi hoitotyön asiakkaana
                                                 
Nainen, perhe ja lapsi hoitotyön asiakkaana 8  
         
                 
           
0800000800000000044000000
Opinnäytetyö
                                                 
Orientaatio opinnäytetyöhön ja opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus 7    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 3      
           
                       
001230000573000000002.52.53.53.51.51.5
Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen
                                                 
Hoitotyön johtaminen 4    
           
                     
   
Hoitotiede ja hoitotyön tutkimus 5    
         
                   
       
00900000540000000002.52.52200
Hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan yksi)
                                                 
Perioperatiivinen hoitotyö
                                                 
Leikkaushoitotyö
                                                 
Leikkauspotilaan hoitotyö 4                                                  
Anestesiahoitotyö
                                                 
Anestesiapotilaan hoitotyö 4                                                  
Sisätauti-kirurginen hoitotyö
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Pitkäaikaissairauksien hoitotyö
                                                 
Pitkäaikaissairauksien hoitotyö 4      
           
                       
Sisätauti-kirurginen hoitotyö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Akuuttihoitotyö
                                                 
Akuuttihoitotyö 4    
           
                     
   
Polikliininen hoitotyö
                                                 
Polikliininen hoitotyö 4                                                  
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Mielenterveys- ja päihdetyö 1
                                                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön teoreettiset opinnot 1 4                                                  
Mielenterveys- ja päihdetyö 2
                                                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön teoreettiset opinnot 2 4                                                  
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
                                                 
Äkilisesti sairastuneen lapsen ja nuoren hoitotyö
                                                 
Lasten ja nuorten hoito äkillisesti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyössä 4                                                  
Pitkäaikaissairaan lapsen ja nuoren hoitotyö
                                                 
Hoitotyö lapsen ja nuoren pitkäaikaissairauksissa 4                                                  
Aikuisen hoitotyö
                                                 
Aikuisen hoitotyö 1
                                                 
Aikuisen hoitotyön teoreettiset opinnot 1 4                                                  
Aikuisen hoitotyö 2
                                                 
Aikuisen hoitotyön teoreettiset opinnot 2 4                                                  
0044000004400000000002222
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 5                                                  
Valmentavat opinnot, englanti 3                                                  
Valmentavat opinnot, ruotsi 3                                                  
Ruotsi, lähtötaso 0                                                  
Englanti, lähtötaso 0                                                  
0000000000000000000000000
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                 
Orientoiva harjoittelu, kliinisen hoitotyön perusta ja lääkehoito 5
       
             
                   
Orientoiva harjoittelu, kliininen hoitotyö 3  
       
               
               
Ohjattu perusharjoittelu 6
       
             
                   
Ohjattu harjoittelu, kliininen hoitotyö 11  
       
               
               
Ohjattu harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 6    
         
                   
       
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1  
         
                 
           
Ohjattu harjoittelu, avoterveydenhuolto/ kotisairaanhoito 6    
         
                   
       
Orientoiva harjoittelu, avoterveydenhuolto 1    
         
                 
   
Ohjattu harjoittelu, kliininen hoitotyö 2 4    
         
                   
       
Orientoiva harjoittelu, äitiys- ja lastenhoitotyö 2  
         
                 
           
Ohjattu vaihtoehtoinen harjoittelu, äitiys- ja lastenhoitotyö / perioperatiivinen hoitotyö 6  
         
                 
           
Harjoittelu, vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 22 op)
                                                 
Perioperatiivinen hoitotyö
                                                 
Leikkauspotilaan hoitotyön harjoittelu 9                                                  
Orientoiva harjoittelu, leikkauspotilaan hoitotyö 2                                                  
Anestesiapotilaan hoitotyön harjoittelu 9                                                  
Orientoiva harjoittelu, anestesiapotilaan hoitotyö 2                                                  
Sisätauti-kirurginen hoitotyö
(Valitaan opintoja 22 op)
                                                 
Pitkäaikaissairauksien hoitotyön ohjattu harjoittelu 9      
           
                       
Orientoiva harjoittelu, pitkäaikaissairauksien hoitotyö 2      
           
                       
Akuuttihoitotyön harjoittelu 9    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, akuuttihoitotyö 2    
           
                     
   
Polikliinisen hoitotyön ohjattu harjoittelu 9                                                  
Orientoiva harjoittelu, polikliininen hoitotyö 2                                                  
Mielenterveys- ja päihdetyö
                                                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 1 9                                                  
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1 2                                                  
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 2 9                                                  
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 2 2                                                  
Lapsen, perheen ja nuoren hoitotyö
                                                 
Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 1 9                                                  
Orientoiva harjoittelu, lasten- ja nuorten hoitotyö 1 2                                                  
Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 2 9                                                  
Orientoiva harjoittelu, lasten- ja nuorten hoitotyö 2 2                                                  
Aikuisen hoitotyö
                                                 
Aikuisen hoitotyön harjoittelu 1 9                                                  
Orientoiva harjoittelu, aikuisen hoitotyö 1 2                                                  
Aikuisen hoitotyön harjoittelu 2 9                                                  
Orientoiva harjoittelu, aikuisen hoitotyö 2 2                                                  
1123281101114916.511.511005.55.5774.54.58.258.255.755.755.55.5
60 / 67.560 / 54.560 / 6360 / 1860 / 2860 / 39.560 / 29.560 / 2560 / 36.560 / 26.560 / 1860 / 1460 / 1460 / 19.860 / 19.860 / 14.860 / 14.860 / 12.560 / 12.560 / 18.2560 / 18.2560 / 13.2560 / 13.2560 / 960 / 9
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) mukaisesti. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.

Hoitotyön ohjelman arvoperustana on ihmisarvon ja yksilön kunnioittaminen, luottamuksellisuus, vastuullisuus ja korkeatasoinen ammatillinen toiminta.

Sairaanhoitaja osaa tukea ihmistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä sekä hoitaa sairastunutta kokonaisvaltaisesti. Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, joka toteuttaa ja kehittää hoitotyötä itsenäisesti ja moniammatillisessa yhteistyössä.

Sairaanhoitaja toimii perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palveluissa.

Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen muodostuu eettisestä toiminnasta, terveyden edistämisestä, hoitotyön päätöksenteosta, ohjauksesta ja opetuksesta, yhteistyöstä, tutkimus- ja kehittämistyöstä sekä johtamisesta, monikulttuurisesta hoitotyöstä, yhteiskunnallisesta toiminnasta, kliinisestä hoitotyöstä ja lääkehoidosta. Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, hoitotieteeseen ja hoitotyötä tukeviin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Hoitotyön oppiminen on sekä aikaisemmin omaksutun tiedon ja toiminnan reflektiivistä, kriittistä ja eettistä arviointia että uuden oivaltamista ja omien asenteiden muokkaamista. Oppimisen lähtökohta on todellisuuden monitasoisuus ja erilaiset tietämisen tavat. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan keskeisistä osaamistarpeista.

Hoitotyön ohjelman tuottama osaaminen eri opiskeluvuosina:
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen sairaanhoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Keskivaiheen opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden / asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita / asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.

Vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa opintojen loppuvaiheessa opiskelijan osaaminen vahvistuu ja syvenee. Opiskelija osaa sairaanhoitajana tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastata eri-ikäisten potilaiden ja perheiden hoidollisiin tarpeisiin omalla hoitotyön erityisalallaan. Opiskelija osaa toimia omahoitajana yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaan potilaan ja hänen perheensä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelija osaa vastuullisesti kehittää hoitotyötä ja omaa toimintaansa. Opiskelija syventää osaamistaan valitsemallaan hoitotyön erityisalalla opinnäytetyön avulla.

Opetuksen toteuttaminen
Sairaanhoitajatutkinnon voi suorittaa sekä suomen että osittain englannin kielisenä kokopäiväopiskeluna. Aikuiskoulutuksessa opiskelu voidaan toteuttaa kokopäiväopiskeluna tai monimuoto-opiskeluna. Sairaanhoitajakoulutus sisältää ammattitaitoa edistävää harjoittelua 75 opintopistettä.