OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, SÄHKÖINEN TALOTEKNIIKKA > TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, SÄHKÖINEN TALOTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Talotekniikan tutkinto-ohjelma, sähköinen talotekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Viestintä ja opiskelutaidot 5
     
             
                           
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Lämpö- ja virtausoppi 3
     
             
                           
140001400000007700000000000000
Talotekniiikka asuinrakennuksessa
                                                       
Talotekniikka asuinrakennuksessa 5
     
             
                           
Asuinrakennuksen suunnitteluprojekti 5
     
             
                           
Talotekniikan dokumentointi 3
     
             
                           
130001300000006.56.500000000000000
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
900009000000004.54.5000000000000
Sähkötekniikan perusosaaminen
                                                       
Virtapiirit 1 5
       
               
                       
Elektroniikan ja digitaalitekniikan perusteet 5
       
               
                       
Asuinrakennuksen ohjaus ja automaatio 5
       
               
                       
Harjoittelun valmennus ja turvallisuuskoulutukset 5
     
             
                           
200005150000002.52.57.57.5000000000000
Talotekniikkaosaaminen 1
                                                       
Virtapiirit 2 5  
       
                 
                   
LVI-tekniikka 1 5  
       
                 
                   
Kiinteistön sähköinen talotekniikka 5  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
Insinööriosaaminen
                                                       
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Lämpötekniikka, värähdys- ja aaltoliike 3  
       
                 
                   
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3  
       
                 
                   
Harjoittelu 1 8  
       
                 
                   
0170000170000000008.58.50000000000
Insinööriosaaminen 2
                                                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
         
                   
               
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
         
                   
               
Rakennustekniikka 5  
         
                   
               
Harjoittelu 2 8  
         
                   
               
02000000200000000000101000000000
Talotekniikkaosaaminen 2
                                                       
Tietotekniset järjestelmät 4  
         
                   
               
Rakennusautomaatiojärjestelmät ja väylätekniikka 5  
         
                   
               
Lämmitys- ja jäähdytystekniikka 5    
         
                     
           
0950000950000000004.54.52.52.5000000
Insinööri työelämässä
                                                       
Working English for Engineers 3    
         
                     
           
Yritystalous 5    
         
                     
           
0080000080000000000044000000
Talotekniikan insinööriosaaminen 2
                                                       
Ilmanvaihtojärjestelmät 5    
         
                     
           
Rakennusautomaatio osana talotekniikkaa 5    
         
                     
           
Tietoverkkotekniikan perusteet 5    
         
                     
           
Sähkömoottorit ja sähkökäytöt 5    
         
                     
           
00200000020000000000001010000000
Kiinteistöjen säätö ja ohjaus
                                                       
Valaistus ja kiinteistöjen väyläratkaisut 5    
           
                       
       
Kiinteistöautomaatioprojekti 5    
           
                       
       
Data-analyysin ja koneoppimisen perusteet 5    
           
                       
       
Tieto- ja energiamallinnus 5    
           
                       
       
Projekti
                                                       
Talotekniikan projektityöt 5    
           
                       
       
00250000002500000000000012.512.50000
Sähköisen talotekniikan käyttöönotto ja käyttö
                                                       
Sähkönjakeluverkot ja tehohallinta 5      
           
                         
   
Talotekniikan toteutus ja ylläpito 5      
           
                         
   
Älykkäät energiaratkaisut ja elinkaaritalous 5      
           
                         
   
Sähköjärjestelmien käyttöönottotarkastukset, mittaukset ja sähkötyöturvallisuus 5      
           
                         
   
00020000000200000000000000101000
Talotekniikan insinööri työelämässä
                                                       
Technical English for Professionals 3      
             
                           
Esimiestaidot ja johtaminen 3      
             
                           
Harjoittelu 3 9      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Talotekniikan opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
   
       
                 
   
Tekniikan valmentavat opinnot
()
                                                       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3                                                        
Mekaniikka 3
     
             
                           
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
     
             
                           
Talotekniikan työkurssi 3
     
             
                           
Vapaasti valittavat opinnot 15    
         
                     
   
9017.512.59000512.512.504.54.50000002.52.56.256.256.256.2500
60 / 6560 / 6160 / 75.560 / 62.560 / 4160 / 2460 / 3260 / 2960 / 3860 / 37.560 / 32.560 / 3060 / 20.560 / 20.560 / 1260 / 1260 / 1660 / 1660 / 14.560 / 14.560 / 1960 / 1960 / 18.7560 / 18.7560 / 16.2560 / 16.2560 / 1560 / 15
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Talotekniikka on keskeinen tekijä rakennetun ympäristön toimivuudelle, terveellisyydelle ja turvallisuudelle. Sen avulla tiloihin tehdään ja ylläpidetään käyttötarkoitukseensa sopivia olosuhteita, kuten lämpötilaa, puhdasta ilmaa ja valoa. Talotekniikka huolehtii toiminnan tarvitseman veden ja sähköenergian turvallisesta siirrosta ja käytöstä.
Talotekniikassa tulee hahmottaa kiinteistöjen käyttäjien nykyiset ja tulevat tarpeet ja löytää niihin tarkoituksenmukaiset ja toimivat ratkaisut. Yhä suurempi rooli talotekniikassa on tilojen käyttötarpeeseen liittyvien erilaisten tietojen kerääminen, välittäminen ja hyödyntäminen sekä automaation lisääntyminen. Myös energian viisas käyttö ja uusien energiaratkaisujen hyödyntäminen vaativat rakennuksien älykästä hallintaa. Sähköisen talotekniikan monimuotokoulutuksessa perehdyt erityisesti älykkäisiin kiinteistöjen hallintajärjestelmiin ja niihin liittyviin uusiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Koulutuksessa opiskellaan myös laaja-alaisesti muita kiinteistöjen sähköteknisiä järjestelmiä, joita ovat esimerkiksi sähköasennukset, valaistus, sähkölämmitys, viestintä- ja tiedonsiirtojärjestelmät ja hälytysjärjestelmät.
Talotekniikan alan työtehtäviin liittyy useita säädöksiin perustuvia vastuutehtäviä ja pätevyysvaatimuksia. Järjestelmille asetetaan turvallisuuteen, toimivuuteen ja energiankäyttöön liittyviä vaatimuksia useissa eri laeissa ja viranomaissäädöksissä. Yhä useammat vaatimukset perustuvat EU-direktiiveihin ja kansainvälisiin standardeihin. Säädösten keskeisten vaatimusten tunteminen, noudattaminen ja soveltaminen sekä jatkuva alan muutosten seuraaminen on talotekniikan alan työskentelyn perusta, jonka vuoksi niiden käyttö on myös keskeinen osa koulutusta.

VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Talotekniikan asiantuntemusta tarvitaan niin uudis- kuin korjausrakentamishankkeissa. Yhä suurempana työalueena on kiinteistöjen käytön ja ylläpidon tehtävät. Koulutuksesta valmistuneet työskentelevät yleensä talotekniikan suunnittelijoina, urakoinnissa esimies- tai asiantuntijatehtävissä, laitevalmistuksessa ja -myynnissä, valvonta- ja viranomaistehtävissä tai kiinteistöjen ylläpitotehtävissä. Alalla voi joko syventyä yhteen osa-alueeseen tai kehittyä laaja-alaiseksi asiantuntijaksi. Talotekniikan osaaja voi löytää työpaikan joko pienestä tai suuresta yrityksestä tai ryhtyä yrittäjäksi.

KOULUTUKSEN RAKENNE JA SEN TOTEUTTAMA OSAAMINEN
Sähköisen talotekniikan koulutuksessa opitaan suunnittelemaan ja hallitsemaan laaja-alaisesti kiinteistöjen sähköteknisiä järjestelmiä, joita ovat mm. sähköasennukset, valaistus, hälytysjärjestelmät, viestintä- ja tiedonsiirtojärjestelmät ja mittaus-, ohjaus- ja valvontajärjestelmät.
Älykkäisiin kiinteistöjen hallintajärjestelmiin ja niihin liittyviin uusiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin keskittyneessä koulutuksessa painotetaan erityisesti automaation merkitystä energiatehokkaiden ja monikäyttöisten kiinteistöjen kokonaisvaltaisessa ohjauksessa, hallinnassa ja seurannassa. Opinnot täyttävät sähköpätevyydelle (S2) asetetut koulutusvaatimukset.
Koulutus sisältää yhteisiä opintoja LVI-talotekniikan koulutuksen kanssa. Yhteiset opinnot lisäävät ymmärrystä automaatiolla ohjattavien taloteknisten prosessien toiminnasta ja opettavat tekemään energiatehokkaita, turvallisia, terveellisiä ja toimivia taloteknisiä kokonaisratkaisuja.

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Kukin opintovuosi jakaantuu neljään opintokokonaisuuteen. Kaikkina opintovuosina LVI-talotekniikan ja sähköisen talotekniikan opinnot liittyvät toisiinsa kiinteästi yhteistoimintaa ja kokonaisratkaisuja tukien. Työelämävalmiuksia kehittävissä projektiopinnoissa tehdään yhteistyötä muiden koulutuksien kanssa.