OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, SÄHKÖINEN TALOTEKNIIKKA > TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, SÄHKÖINEN TALOTEKNIIKKA, SÄHKÖISEN TALOTEKNIIKAN SUUNTAUTUMISPOLKU
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Talotekniikan tutkinto-ohjelma, sähköinen talotekniikka, Sähköisen talotekniikan suuntautumispolku

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Viestintä ja opiskelutaidot 5
     
             
                           
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Lämpö- ja virtausoppi 3
     
             
                           
140001400000007700000000000000
Talotekniiikka asuinrakennuksessa
                                                       
Talotekniikka asuinrakennuksessa 5
     
             
                           
Asuinrakennuksen suunnitteluprojekti 5
     
             
                           
Talotekniikan dokumentointi 3
     
             
                           
130001300000006.56.500000000000000
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
900009000000004.54.5000000000000
Sähkötekniikan perusosaaminen
                                                       
Virtapiirit 1 5
       
               
                       
Elektroniikan ja digitaalitekniikan perusteet 5
       
               
                       
Asuinrakennuksen ohjaus ja automaatio 5
       
               
                       
Harjoittelun valmennus ja turvallisuuskoulutukset 5
     
             
                           
200005150000002.52.57.57.5000000000000
Talotekniikkaosaaminen 1
                                                       
Virtapiirit 2 5  
       
                 
                   
LVI-tekniikka 1 5  
       
                 
                   
Kiinteistön sähköinen talotekniikka 5  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Lämpötekniikka, värähdys- ja aaltoliike 3  
       
                 
                   
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3  
       
                 
                   
Harjoittelu 1 8  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
         
                   
               
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
         
                   
               
Rakennustekniikka 5  
         
                   
               
Harjoittelu 2 8  
         
                   
               
Talotekniikkaosaaminen 2
                                                       
Tietotekniset järjestelmät 4  
         
                   
               
Rakennusautomaatiojärjestelmät ja väylätekniikka 5  
         
                   
               
Lämmitys- ja jäähdytystekniikka 5    
         
                     
           
04650001729500000008.58.514.514.52.52.5000000
Insinööri työelämässä
                                                       
Working English for Engineers 3    
         
                     
           
Yritystalous 5    
         
                     
           
0080000080000000000044000000
Talotekniikan insinööriosaaminen 2
                                                       
Ilmanvaihtojärjestelmät 5    
         
                     
           
Rakennusautomaatio osana talotekniikkaa 5    
         
                     
           
Tietoverkkotekniikan perusteet 5    
         
                     
           
Sähkömoottorit ja sähkökäytöt 5    
         
                     
           
00200000020000000000001010000000
Kiinteistöjen säätö ja ohjaus
                                                       
Valaistus ja kiinteistöjen väyläratkaisut 5    
           
                       
       
Kiinteistöautomaatioprojekti 5    
           
                       
       
Data-analyysin ja koneoppimisen perusteet 5    
           
                       
       
Tieto- ja energiamallinnus 5    
           
                       
       
Projekti
                                                       
Talotekniikan projektityöt 5    
           
                       
       
00250000002500000000000012.512.50000
Sähköisen talotekniikan käyttöönotto ja käyttö
                                                       
Sähkönjakeluverkot ja tehohallinta 5      
           
                         
   
Talotekniikan toteutus ja ylläpito 5      
           
                         
   
Älykkäät energiaratkaisut ja elinkaaritalous 5      
           
                         
   
Sähköjärjestelmien käyttöönottotarkastukset, mittaukset ja sähkötyöturvallisuus 5      
           
                         
   
00020000000200000000000000101000
Talotekniikan insinööri työelämässä
                                                       
Technical English for Professionals 3      
             
                           
Esimiestaidot ja johtaminen 3      
             
                           
Harjoittelu 3 9      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Talotekniikan opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
   
       
                 
   
Tekniikan valmentavat opinnot
()
                                                       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3                                                        
Mekaniikka 3
     
             
                           
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
     
             
                           
Talotekniikan työkurssi 3
     
             
                           
Vapaasti valittavat opinnot 15    
         
                     
   
9017.512.59000512.512.504.54.50000002.52.56.256.256.256.2500
60 / 6560 / 6160 / 75.560 / 62.560 / 4160 / 2460 / 3260 / 2960 / 3860 / 37.560 / 32.560 / 3060 / 20.560 / 20.560 / 1260 / 1260 / 1660 / 1660 / 14.560 / 14.560 / 1960 / 1960 / 18.7560 / 18.7560 / 16.2560 / 16.2560 / 1560 / 15
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sähköisen talotekniikan opintopolussa opitaan hallitsemaan laaja-alaisesti kiinteistöjen sähköteknisiä järjestelmiä, joita ovat mm. sähköasennukset, valaistus, sähkölämmitys, viestintä- ja tiedonsiirtojärjestelmät, rakennusautomaatio ja hälytysjärjestelmät. Erityisenä painopisteenä on kiinteistöjen modernit ohjaus- ja valvontaratkaisut. Suuntaavat opinnot täyttävät sähköpätevyydelle asetetut koulutusvaatimukset.