OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA > LIIKETALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA, MONIMUOTOTOTEUTUS, MAAKUNTA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Liiketalouden tutkinto-ohjelma, monimuotototeutus, maakunta

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Kaikille yhteiset liiketalouden opinnot
                                                 
Liiketoimintaosaamisen perusteet
     
           
                       
Intohimosta uraksi 5
     
           
                       
Viestintäosaaminen ja digitaidot 5
     
           
                       
Ideasta liiketoiminnaksi 5
     
           
                       
Liiketoiminnan laskenta ja ansaintamallit 5
     
           
                       
Tuote- ja palveluosaaminen
       
             
                   
Liiketoiminnan kannattavuus ja kirjanpito 5
       
             
                   
Palvelumuotoilu 5
       
             
                   
Markkinointi ja markkinointiviestintä 5
       
             
                   
Projektinhallinnan dynamiikka ja menetelmät 5
       
             
                   
Professionell svenska för handelsbranschen, skriftlig 3
       
             
                   
Professionell svenska för handelsbranschen, muntlig 2
       
             
                   
Vastuullinen liiketoiminta
 
       
               
               
Laskentatoimi liiketoiminnan kuvaajana 5  
       
               
               
Palkkahallinnon perusteet ja henkilöstöoikeus 5  
       
               
               
Toimitusketjun hallinta 5  
       
               
               
Sosiaalinen, eettinen ja ekologinen vastuu liiketoiminnassa 5  
       
               
               
Go to Market
 
         
                 
           
Asiakasprofilointi ja markkinoinnin strategiset linjaukset 5  
         
                 
           
Digitaalisuuden hyödyntäminen viestinnässä ja markkinoinnissa 5  
         
                 
           
Tutkimus markkinoinnin työvälineenä 5  
         
                 
           
Go to Market – tuotteen monikanavainen lanseeraus 5  
         
                 
           
Customer Service Skills 5  
         
                 
           
909000405040500002020252520202525000000
Tradenomin suuntaavat ammatilliset opinnot
(Valitaan opintoja 50 op)
   
         
                 
   
Yrittäjyyden opintosuunta (Ikaalinen)
   
         
                 
   
Pk-yrityksen johtaminen
   
         
                   
       
Strategiset toimenpiteet talouden tunnuslukujen pohjalta yrittäjän tarpeisiin 5    
         
                   
       
Myynnin ja asiakassuhteen johtaminen 5    
         
                   
       
Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksessä 5    
         
                   
       
Liiketoiminnan analysointi ja muutosvalmius I 5    
         
                   
       
Presentations and Negotiations 5    
         
                   
       
Yritystoiminnan tulevaisuus
   
           
                     
   
Tulevaisuusskenaariot, tutkimus ja trendit 5    
           
                     
   
Voimaa verkostoista 5    
           
                     
   
Muutoksen johtaminen 5    
           
                     
   
Liiketoiminnan analysointi ja muutosvalmius II 5    
           
                     
   
English for International Relations 5    
           
                     
   
Taloushallinnon opintosuunta (Mänttä-Vilppula)
                                                 
Syventävä taloushallinto
                                                 
Kilpailukyvystä huolehtiminen
                                                 
Viestinnän opintosuunta (Virrat)
                                                 
Tulevaisuuden viestintäosaaminen
                                                 
Aktiivinen asiantuntijaviestintä
                                                 
00200000001001000000000005050505000
Valinnaiset liiketalouden opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
     
           
                       
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
 
 
     
   
           
Harjoittelu
 
 
   
Oman yritys- tai projekti-idean kehittäminen tai harjoittelu 1/6 5
     
           
                       
Oman yritys- tai projekti-idean kehittäminen tai harjoittelu 2/6 5
       
             
                   
Oman yritys- tai projekti-idean kehittäminen tai harjoittelu 3/6 5  
       
               
               
Oman yritys- tai projekti-idean kehittäminen tai harjoittelu 4/6 5  
         
                 
           
Oman yritys- tai projekti-idean kehittäminen tai harjoittelu 5/6 5    
         
                   
       
Oman yritysidean kehittäminen 5 op tai harjoittelu 6/6 5    
           
                     
   
25252015151015101010157.57.5557.57.55555557.57.5
Opinnäytetyö
     
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
60 / 11560 / 11560 / 22060 / 3060 / 5560 / 6060 / 5560 / 6060 / 11060 / 11060 / 3060 / 27.560 / 27.560 / 3060 / 3060 / 27.560 / 27.560 / 3060 / 3060 / 5560 / 5560 / 5560 / 5560 / 1560 / 15
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Osaaminen
Liiketalouden monimuotona toteutettavasta maakuntien tutkinto-ohjelmasta valmistuneena tradenomina sinulla on laaja-alainen ja ajantasainen perusosaaminen liiketalouden alueella. Toimit innovatiivisesti hyödyntäen digitaalisia toimintatapoja ja työkaluja. Osaat arvioida ja kehittää omaa sekä työyhteisösi osaamista. Koulutuksesta valmistuttuasi sinulla on erityisesti yritystoiminnan johtamisen, taloushallinnon tai viestinnän erityisosaamista ja kykenet toimimaan myös monikulttuurisissa verkostoissa yrittäjänä ja toimialasi kehittäjänä.

Arvoperusta
Koulutuksen arvoperusta on yrittäjämäisessä asenteessa, oman ja tiimin osaamisen vastuullisessa kehittämisessä sekä vuorovaikutustaidoissa. Arvoperustassa konkretisoituvat TAMKin arvot: yhteisöllisyys, yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen, kestävä kehitys, osaaminen ja yrittäminen.

Sijoittuminen työelämään
Tutkinto-ohjelmasta valmistuvat tradenomit sijoittuvat yrittäjiksi tai pieniin yrityksiin asiantuntijatehtäviin. Tästä tutkinto-ohjelmasta valmistuvilla on taito kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa erityisesti tutkimuksen, johtamisen ja verkostoitumisen mahdollisuuksien kautta.

Rakenne
Tutkinto-ohjelmassa on perus- ja ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö. Harjoittelun voi tehdä oman yrityksen toimintaa kehittäen.

Opetuksen toteuttaminen
Opetus toteutetaan valmentamiseen perustuvana monimuoto-opetuksena, joka koostuu lähi- ja etäopetuksesta. Lähitapaamiset ovat kerran kuussa kahden peräkkäisen arkipäivän ajan, sisältäen mahdollisesti myös opiskelijoiden järjestämää vapaaehtoista iltaohjelmaa. Etäopiskelu on itsenäistä opiskelua ja verkossa tapahtuvaa ohjattua opiskelua hyödyntäen digitaalisia työkaluja ja etäyhteyttä. Niihin liittyen on yhteisiä verkkotapaamisia.

Etäopiskelun aikana opit seuraavin tavoin:
- itsenäinen tiedonhankinta oppimistehtävän aiheesta ja sitä tukeva verkkokeskustelu
- online-verkkoluennot tai muut verkkotapaamiset sovittuna ajankohtana hyödyntäen etäyhteyttä, voi olla ilta-aikana
- itsenäinen opiskelu verkkomateriaalien avulla: luentotallenteet, verkkotehtävät
- moduulin aiheeseen liittyvien harjoitusten tekeminen
- moduulin aihetta tukevan kirjallisuuden lukeminen ja esseen kirjoittaminen
- moduuliin liittyvän projektin tai kehittämistehtävän toteuttaminen (voi tapahtua omalle tai suunnitteilla olevalle yritykselle tai esim. työpaikallasi sen tarpeisiin) ja raportointi
- oppimissolutyöskentely.