OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA > LIIKETALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA, MONIMUOTOTOTEUTUS, MAAKUNTA, VIESTINTÄ
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Liiketalouden tutkinto-ohjelma, monimuotototeutus, maakunta, Viestintä

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Kaikille yhteiset liiketalouden opinnot
                                                 
Liiketoimintaosaamisen perusteet
     
           
                       
Intohimosta uraksi 5
     
           
                       
Viestintäosaaminen ja digitaidot 5
     
           
                       
Ideasta liiketoiminnaksi 5
     
           
                       
Liiketoiminnan laskenta ja ansaintamallit 5
     
           
                       
Tuote- ja palveluosaaminen
       
             
                   
Liiketoiminnan kannattavuus ja kirjanpito 5
       
             
                   
Palvelumuotoilu 5
       
             
                   
Markkinointi ja markkinointiviestintä 5
       
             
                   
Projektinhallinnan dynamiikka ja menetelmät 5
       
             
                   
Professionell svenska för handelsbranschen, skriftlig 3
       
             
                   
Professionell svenska för handelsbranschen, muntlig 2
       
             
                   
Vastuullinen liiketoiminta
 
       
               
               
Laskentatoimi liiketoiminnan kuvaajana 5  
       
               
               
Palkkahallinnon perusteet ja henkilöstöoikeus 5  
       
               
               
Toimitusketjun hallinta 5  
       
               
               
Sosiaalinen, eettinen ja ekologinen vastuu liiketoiminnassa 5  
       
               
               
Go to Market
 
         
                 
           
Asiakasprofilointi ja markkinoinnin strategiset linjaukset 5  
         
                 
           
Digitaalisuuden hyödyntäminen viestinnässä ja markkinoinnissa 5  
         
                 
           
Tutkimus markkinoinnin työvälineenä 5  
         
                 
           
Go to Market – tuotteen monikanavainen lanseeraus 5  
         
                 
           
Customer Service Skills 5  
         
                 
           
909000405040500002020252520202525000000
Tradenomin suuntaavat ammatilliset opinnot
(Valitaan opintoja 50 op)
   
         
                 
   
Yrittäjyyden opintosuunta (Ikaalinen)
                                                 
Pk-yrityksen johtaminen
                                                 
Yritystoiminnan tulevaisuus
                                                 
Taloushallinnon opintosuunta (Mänttä-Vilppula)
                                                 
Syventävä taloushallinto
   
         
                   
       
Hyvä kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntö 5    
         
                   
       
Talouden tunnuslukujen merkitys toiminnan kehittämisessä 5    
         
                   
       
Rahoitus ja investoinnit 5    
         
                   
       
Liiketoiminnan analysointi ja muutosvalmius I 5    
         
                   
       
Presentations and Negotiations 5    
         
                   
       
Kilpailukyvystä huolehtiminen
   
           
                     
   
Tulevaisuusskenaariot, tutkimus ja trendit 5    
           
                     
   
Maailmantalouden haasteet 5    
           
                     
   
Syventävä verotus 5    
           
                     
   
Riskienhallinta 5    
           
                     
   
English for Financial Administration 5    
           
                     
   
0015000000757500000000037.537.537.537.500
Valinnaiset liiketalouden opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
     
           
                       
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
 
 
     
   
           
Harjoittelu
 
 
   
Oman yritys- tai projekti-idean kehittäminen tai harjoittelu 1/6 5
     
           
                       
Oman yritys- tai projekti-idean kehittäminen tai harjoittelu 2/6 5
       
             
                   
Oman yritys- tai projekti-idean kehittäminen tai harjoittelu 3/6 5  
       
               
               
Oman yritys- tai projekti-idean kehittäminen tai harjoittelu 4/6 5  
         
                 
           
Oman yritys- tai projekti-idean kehittäminen tai harjoittelu 5/6 5    
         
                   
       
Oman yritysidean kehittäminen 5 op tai harjoittelu 6/6 5    
           
                     
   
25252015151015101010157.57.5557.57.55555557.57.5
Opinnäytetyö
     
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
60 / 11560 / 11560 / 17060 / 3060 / 5560 / 6060 / 5560 / 6060 / 8560 / 8560 / 3060 / 27.560 / 27.560 / 3060 / 3060 / 27.560 / 27.560 / 3060 / 3060 / 42.560 / 42.560 / 42.560 / 42.560 / 1560 / 15
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Viestinnän opintosuunnassa keskitytään hankkimaan tiedot ja taidot viestinnän asiantuntijana toimimiseen. Paneudutaan niin viestinnän strategiseen suunnitteluun kuin tapahtumien järjestämiseen unohtamatta esim. kulttuurienvälisten tai kriiseistä johtuvien viestintätilanteiden hoitamista.

Pohja-ajatus on, että opiskelija osaa toimia freelancerina, toiminimiyrittäjänä tai yrittäjämäisesti työpaikassa suunnitellen ja toteuttaen viestintää asiakkaiden tarpeisiin.