OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS (MÄNTTÄ-VILPPULA)
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus (Mänttä-Vilppula)

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Liiketoimintaosaamisen perusteet
                                                 
Orientaatio liiketalouden alalla toimimiseen 5
     
           
                       
Asiantuntijan viestintä- ja it-taidot 5
     
           
                       
Liiketoiminnan perusteet 10
     
           
                       
20000200000001010000000000000
Tuote- ja palveluosaamisen kehittäminen
                                                 
Business Canvas ja ansaintamallit 5
       
             
                   
Palvelujen suunnittelu ja palveluliiketoimintamallit 7
       
             
                   
Innovaatio-osaaminen liike-elämän tarpeisiin 5
       
             
                   
Yrityksen viestintä 5
       
             
                   
22000022000000011110000000000
Talous menestyvän liiketoiminnan tukena
                                                 
Talousinformaation tuottaminen ja tulkinta 10  
       
               
               
Vastuullinen liiketoiminta 7  
       
               
               
Toimiva logistiikka yrityksen menestystekijänä 5  
       
               
               
Professionell svenska för handelsbranschen, skriftlig 3  
       
               
               
Professionell svenska för handelsbranschen, muntlig 2  
       
               
               
0270000270000000013.513.500000000
21st Century Marketing
                                                 
Asiakkuus markkinoinnin ytimessä 6  
         
                 
           
Digitaalisuuden hyödyntäminen markkinoinnissa 5  
         
                 
           
Tutkimus työvälineenä 5  
         
                 
           
Go to Market 5  
         
                 
           
Professional English for BBA studies 5  
         
                 
           
02600000260000000001313000000
Myynnin johtaminen
                                                 
Tuloksellinen myyntityö ja asiakaspalvelu 5    
         
                   
       
B2B-asiakassuhteen rakentaminen ja ratkaisujen myynti 5    
         
                   
       
Myynnin, myyntitiimin ja asiakassuhteen johtaminen 10    
         
                   
       
Sales Presentations and Negotiations 5    
         
                   
       
00250000025000000000012.512.50000
Kansainväliset mahdollisuudet
                                                 
Maailmantalouden haasteet 5    
           
                     
   
Kansainvälistyvät liiketoimintakulttuurit 5    
           
                     
   
Kansainvälisen liiketoiminnan menetelmät 5    
           
                     
   
Kansainväliset liiketoimintamahdollisuudet 5    
           
                     
   
Verkosto-osaamisen hyödyntäminen kv-liiketoiminnassa 5    
           
                     
   
English for International Business 5    
           
                     
   
00300000003000000000000151500
Muut vaihtoehtoiset liiketalouden opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                 
Projektijohtaminen
()
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 9  
       
               
       
Valmentavat opinnot, ruotsi 3
       
             
                   
Valmentavat opinnot, englanti 3  
       
               
               
37.54.500334.54.500001.51.51.51.52.32.32.32.30000
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 1 15
     
         
 
                   
Harjoittelu 2 15      
           
                       
1500151050000155505000000007.57.5
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyöskentelyn perusteet 1      
           
                       
Tutkimustyön perusteet 2      
           
                       
Itsenäinen tutkimustyöskentely 10      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
60 / 6060 / 60.560 / 59.560 / 3060 / 3060 / 3060 / 3060 / 30.560 / 29.560 / 3060 / 3060 / 1560 / 1560 / 12.560 / 17.560 / 1560 / 1560 / 15.360 / 15.360 / 14.860 / 14.860 / 1560 / 1560 / 1560 / 15
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koulutuksesta valmistuneella on monipuolinen ja laaja-alainen perusosaaminen liiketalouden alueella. Hän toimii innovatiivisesti ja osaa arvioida sekä kehittää osaamistaan. Työyhteisössä hän edistää työhyvinvointia ja toimii rakentavasti. Koulutuksesta valmistununeella on markkinoinnin, palveluyrittäjyyden tai yritystoiminnan kasvattamisen erityisosaamista ja hän kykenee toimimaan myös monikulttuurisessa työyhteisössä toimialansa kehittäjänä.
Koulutuksen arvoperusta on vuorovaikutustaidoissa ja oman sekä ryhmän oppimisen vastuullisessa kehittämisessä. Siinä konkretisoituvat TAMKin arvot: yhteisöllisyys, yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen, kestävä kehitys, osaaminen ja yrittäminen.

Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa yrityksen liiketoiminnan osa-alueiden perusasiat. Hän hallitsee alan tärkeimpien menetelmien käytön sekä osaa toimia vuorovaikutustilanteissa tehokkaasti.
Toisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa kehittää kannattavaa liiketoimintaa. Hän tuntee liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön perusteet ja osaa viestiä opiskelemillaan kielillä kirjallisesti ja suullisesti. Hän osaa hyödyntää tuloksellisesti erilaisia markkinointitoimenpiteitä tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa.

Kolmannen ja neljännen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa valintansa mukaan edistää yrityksen kansainvälistymistä ja kasvua tai toteuttaa tehokasta henkilöstö- ja projektijohtamista. Hänellä on valmiudet toimia asiantuntijana liiketalouden eri tehtävissä.
Opinnot koostuvat lähi- ja etäopetuksesta.