OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS (IKAALINEN), LIIKETALOUDEN MONIMUOTOTOTEUTUKSEN OPINTOPOLKU MAAKUNNASSA: KASVUA MYYNNIN JA KANSAINVÄLISTYMISEN KAUTTA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus (Ikaalinen), Liiketalouden monimuotototeutuksen opintopolku maakunnassa: kasvua myynnin ja kansainvälistymisen kautta

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Liiketoimintaosaamisen perusteet
                                                 
Orientaatio liiketalouden alalla toimimiseen 5
     
           
                       
Asiantuntijan viestintä- ja it-taidot 5
     
           
                       
Liiketoiminnan perusteet 10
     
           
                       
20000200000001010000000000000
Tuote- ja palveluosaamisen kehittäminen
                                                 
Business Canvas ja ansaintamallit 5
       
             
                   
Palvelujen suunnittelu ja palveluliiketoimintamallit 7
       
             
                   
Innovaatio-osaaminen liike-elämän tarpeisiin 5
       
             
                   
Yrityksen viestintä 5
       
             
                   
22000022000000011110000000000
Talous menestyvän liiketoiminnan tukena
                                                 
Talousinformaation tuottaminen ja tulkinta 10  
       
               
               
Vastuullinen liiketoiminta 7  
       
               
               
Toimiva logistiikka yrityksen menestystekijänä 5  
       
               
               
Professionell svenska för handelsbranschen, skriftlig 3  
       
               
               
Professionell svenska för handelsbranschen, muntlig 2  
       
               
               
0270000270000000013.513.500000000
21st Century Marketing
                                                 
Asiakkuus markkinoinnin ytimessä 6  
         
                 
           
Digitaalisuuden hyödyntäminen markkinoinnissa 5  
         
                 
           
Tutkimus työvälineenä 5  
         
                 
           
Go to Market 5  
         
                 
           
Professional English for BBA studies 5  
         
                 
           
02600000260000000001313000000
Myynnin johtaminen
                                                 
Tuloksellinen myyntityö ja asiakaspalvelu 5    
         
                   
       
B2B-asiakassuhteen rakentaminen ja ratkaisujen myynti 5    
         
                   
       
Myynnin, myyntitiimin ja asiakassuhteen johtaminen 10    
         
                   
       
Sales Presentations and Negotiations 5    
         
                   
       
00250000025000000000012.512.50000
Kansainväliset mahdollisuudet
                                                 
Maailmantalouden haasteet 5    
           
                     
   
Kansainvälistyvät liiketoimintakulttuurit 5    
           
                     
   
Kansainvälisen liiketoiminnan menetelmät 5    
           
                     
   
Kansainväliset liiketoimintamahdollisuudet 5    
           
                     
   
Verkosto-osaamisen hyödyntäminen kv-liiketoiminnassa 5    
           
                     
   
English for International Business 5    
           
                     
   
00300000003000000000000151500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 9  
       
               
       
Valmentavat opinnot, ruotsi 3
       
             
                   
Valmentavat opinnot, englanti 3  
       
               
               
37.54.500334.54.500001.51.51.51.52.32.32.32.30000
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 1 15
     
         
                   
Harjoittelu 2 15      
           
                       
1500157.57.50000153.83.83.83.8000000007.57.5
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyöskentelyn perusteet 1      
           
                       
Tutkimustyön perusteet 2      
           
                       
Itsenäinen tutkimustyöskentely 10      
           
                       
Opinnäytetyön raportointi 2      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
60 / 6060 / 60.560 / 59.560 / 3060 / 27.560 / 32.560 / 3060 / 30.560 / 29.560 / 3060 / 3060 / 13.860 / 13.860 / 16.360 / 16.360 / 1560 / 1560 / 15.360 / 15.360 / 14.860 / 14.860 / 1560 / 1560 / 1560 / 15
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Vuorovuosina eri maakuntatoimipisteissä alkava liiketalouden monimuotokoulutus antaa vankat perustaidot liiketoiminnasta ja syventää sen jälkeen opiskelijoiden osaamista erityisesti tuote- ja palveluosaamisessa, innovoinnissa ja liiketoiminnan kasvattamisessa myynnin ja kansainvälistymisen mahdollisuuksien kautta. Koulutuksesta saa esimiesvalmiudet.