OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > SOSIONOMIN TUTKINTO-OHJELMA > STUDIES FOR EXCHANGE STUDENTS, DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Studies for Exchange Students, Degree Programme in Social Services

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Autum Semester 2021
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
             
Professional English for Social Work 3
 
   
Asiakastyön harjoittelu I 10
 
   
English for Social Services 3
 
   
Eriarvoisuus ja sosiaalipolitiikka 3
 
   
Sosiaalialan teoreettiset lähtökohdat ja työorientaatiot 5
 
   
Project Work for Citizens Participation and Co-operating in Society/Osallisuuden projektiopinnot 6
 
   
30300151500
Spring Semester 2022
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
             
Asiakastyön harjoittelu I 10
 
   
Elämänkulun ja kehityksen psykologia 5
 
   
Luovat ja toiminnalliset asiakastyömenetelmät II 3
 
   
Eriarvoisuus ja sosiaalipolitiikka 3
 
   
Kansainvälinen ja monikulttuurinen työ 5
 
   
Sosiaalipedagogiikka työorientaationa 5
 
   
310310015.515.5
60 / 6160 / 3060 / 3160 / 1560 / 1560 / 15.560 / 15.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.