OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > SOSIONOMIN TUTKINTO-OHJELMA > SOSIONOMIKOULUTUS; MONIMUOTOTOTEUTUS, MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Sosionomikoulutus; monimuotototeutus, Mielenterveys- ja päihdetyö

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Sosionomin viestintätaidot
                                                 
Kirjoitusviestintä ja informaatiotekniikka 5
     
           
                       
500050000002.52.5000000000000
Asiakaskeskeisyys ja osallisuus sosionomin työssä
                                                 
Mielenterveys ja päihdetyö 5
       
             
                   
50000500000002.52.50000000000
Sosionomin asiakastyömenetelmät
                                                 
Luovat ja toiminnalliset menetelmät työvälineinä 4
     
           
                       
Asiakastyön yksilö- ja ryhmätyön menetelmät 5
       
             
                   
Luovat ja toiminnalliset menetelmät vaihtoehtoisissa moduleissa 3  
         
                 
           
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät 5  
       
               
               
Luovat ja toiminnalliset menetelmät ryhmän ohjaamisessa 3    
         
                   
       
98304553300222.52.52.52.51.51.51.51.50000
Vaihtoehtoiset ammatilliset modulit
(Valitaan opintoja 16 op)
                                                 
Lastensuojelu ja perhetyö 8  
       
 
             
   
   
Nuoriso- ja aikuissosiaalityö 8  
       
 
             
   
   
Päihde- ja mielenterveystyö 8  
       
 
             
   
   
01212000012012000000066006600
Sosiaalialan palvelujärjestelmä- ja yhteiskuntaosaaminen
                                                 
Sosiaalilainsäädäntö ja palvelujärjestelmät 5  
       
               
               
Huono-osaisuus muuttuvassa yhteiskunnassa 3      
           
                       
0503005000300002.52.50000001.51.5
HARJOITTELU
                                                 
Osallisuuden edistäminen arjessa 7
       
             
                   
Sosionomin edistyneen osaamisen harjoittelu 15  
         
                 
           
Sosionomin ammatillinen harjoittelu 10      
           
                       
715010070150010003.53.5007.57.5000055
60 / 2660 / 4060 / 1560 / 1360 / 960 / 1760 / 1060 / 3060 / 360 / 1260 / 1360 / 4.560 / 4.560 / 8.560 / 8.560 / 560 / 560 / 1560 / 1560 / 1.560 / 1.560 / 660 / 660 / 6.560 / 6.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Opiskelija
- tuntee perustiedot päihteistä, niiden käytöstä ja niiden käytön riskeistä ja haitoista sekä ymmärtää päihdeilmiöitä
- tuntee mielenterveystyön lähtökohdat, lainsäädännön ja palvelut
- on tietoinen omista asenteistaan päihteiden käyttöön ja mielenterveysongelmiin sekä pystyy suhtautumaan avoimesti ja ammatillisesti niistä kärsiviin
- osaa kohdata mielenterveyskuntoutujan ja päihteidenkäyttäjän ja hänen läheisensä
- osaa ohjata palvelujen piiriin
- tietää ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkityksen ja osaa soveltaa työssään näihin liittyviä menetelmiä
- tuntee alan kansainvälistä keskustelua ja toimintaperiaatteita