OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, MONIMUOTOTOTEUTUS, AUTOMAATIO- JA SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma, monimuotototeutus, Automaatio- ja sähkövoimatekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Tietotekniset työkalut 3
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                           
150001500000007.57.500000000000000
Sähkötekniikan perusosaaminen
                                                       
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
     
             
                           
Sähkötekniikan perusteet 5
     
             
                           
Harjoittelu 1 6
     
             
                           
170001700000008.58.500000000000000
Automaatiotekniikan perusosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Automaatiotekniikan perusteet 5
       
               
                       
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 5
       
               
                       
Tasa- ja vaihtosähköpiirit 5
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
       
               
                       
270000270000000013.513.5000000000000
Sähkötekninen suunnitteluosaaminen
                                                       
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
                 
                   
Virtapiirien mallintaminen 5  
       
                 
                   
Sähkötekninen suunnittelu 5  
       
                 
                   
Sähköasennukset ja sähkötyöturvallisuus 5  
       
                 
                   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
       
                 
                   
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
       
                 
                   
Harjoittelu 2 6  
       
                 
                   
03100003100000000015.515.50000000000
Automaatio- ja sähkövoima-alan tietotekninen osaaminen
                                                       
Lämpö- ja virtausoppi 3  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Ohjelmoinnin perusteet 3  
         
                   
               
Teollisuuselektroniikka 5  
         
                   
               
Piirianalyysi 3  
         
                   
               
Sähköenergiajärjestelmät ja sähköverkot 5  
         
                   
               
Logiikkaohjelmoinnin jatkokurssi 5  
         
                   
               
0270000027000000000013.513.500000000
Sähkövoima-alan ja säätötekniikan perusosaaminen
                                                       
Teollisuuden sähköasennukset ja -suunnittelu 5    
         
                     
           
Sähkönkäyttötekniikka 5    
         
                     
           
Säätötekniikan perusteet 5    
         
                     
           
Soveltava ohjelmointi 3    
         
                     
           
Johtaminen ja esimiestaidot 3    
         
                     
           
Working English for Engineers 3    
         
                     
           
Harjoittelu 3 6    
         
                     
           
00300000030000000000001515000000
Teollisuuden sähkö- ja automaatiojärjestelmien osaaminen
                                                       
Teollisuuden sähköverkot ja sähkönkäyttö 5    
           
                       
       
Säädetyt sähkönkäyttöjärjestelmät 5    
           
                       
       
Sähköjärjestelmien käyttö ja kunnossapito 3    
           
                       
       
Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt 5    
           
                       
       
Prossessiteollisuuden mittaukset 5    
           
                       
       
Teollisuuden automaatiojärjestelmät 5    
           
                       
       
00280000002800000000000014140000
Automaatioalan ja sähköenergiajärjestelmien syventävä osaaminen
                                                       
Teollisuuden tietoverkot ja tietoturvallisuus 5      
           
                         
   
Tuotantotalous ja sähkömarkkinat 5      
           
                         
   
Instrumentoinnin suunnittelu 5      
           
                         
   
Automaatiotekniikan laboratoriotyöt 5      
           
                         
   
Technical English for Professionals 3      
           
                         
   
Harjoittelu 4 12      
           
                         
   
0003500000035000000000000017.517.500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
60 / 5960 / 5860 / 5860 / 5060 / 3260 / 2760 / 3160 / 2760 / 3060 / 2860 / 3560 / 1560 / 1660 / 1660 / 13.560 / 13.560 / 15.560 / 15.560 / 13.560 / 13.560 / 1560 / 1560 / 1460 / 1460 / 17.560 / 17.560 / 7.560 / 7.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.