OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, SÄHKÖINEN TALOTEKNIIKKA, MONIMUOTOTOTEUTUS
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, monimuotototeutus, Sähköinen talotekniikka, monimuotototeutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                             
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                             
Lämpö- ja virtausoppi 3
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                           
120001200000009300000000000000
Sähkötekniikan perusosaaminen
                                                       
Tasasähköpiirit 3
     
               
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
               
                           
Tietotekniset työkalut 4
     
             
                           
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 3
     
             
                           
Harjoittelu 1 6
     
             
                           
190001900000006.512.500000000000000
Sähkö- ja magneettipiirien osaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                         
Integraalilaskenta 3
       
                 
                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
Vaihtosähköpiirit 3
       
               
                       
English for Engineers 3
       
               
                       
15000015000000007.57.5000000000000
Sähköalan ammatillinen perusosaaminen
                                                       
Teollisuuselektroniikka 5
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Sähkö- ja talotekniikan peruslaboraatiot 4
       
               
                       
120000120000000066000000000000
Matemaatis-luonnontietteellinen osaaminen
                                                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Piirianalyysi 1 3  
       
                 
                   
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
Sähköalan perusosaaminen
                                                       
Automaatiotekniikan perusteet 3  
       
                 
                   
Sähkövoimatekniikan perusteet 3  
       
                 
                   
Sähkötekninen suunnittelu 4  
       
                 
                   
Teollisuuselektroniikan laboraatiot 3  
       
                 
                   
Harjoittelu 2 6  
       
                 
                   
0190000190000000009.59.50000000000
Sähkötekniikan tietotekninen osaaminen
                                                       
Ohjelmoitavat logiikat 1 3  
         
                   
               
Ohjelmoinnin perusteet 3  
         
                   
               
Teollisuuden tietoverkot 3  
         
                     
               
Sähköasennusten ja sähkötyöturvallisuuden perusteet 5  
         
                   
               
Working English for Engineers 3  
         
                   
               
0170000017000000000071000000000
Sähkövoimatekniikan ammatillinen perusosaaminen
                                                       
Piirianalyysi 2 3  
         
                   
                 
Muuntajat ja sähkökoneet 5  
         
                   
               
0800000800000000005.52.500000000
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 11 op)
                                                       
Talotekniikan perusosaaminen
                                                       
Tietomallipohjainen suunnittelu 4    
         
                     
           
Valaistussuunnittelu ja ohjaukset 3    
         
                     
           
Tietotekniset järjestelmät 4    
         
                     
           
00110000011000000000005.55.5000000
Sähköenergiajärjestelmien perusosaaminen
                                                       
Sähköasennukset 5    
         
                     
           
Sähkönjakeluverkot 5    
         
                     
           
Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt 1 4    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
         
                     
           
Harjoittelu 3 6    
         
                     
           
00240000024000000000001212000000
Sähkövoimatekniikan täydentävä osaaminen
                                                       
Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt 2 4    
           
                       
       
Teollisuuden sähkökäytöt 4    
           
                       
       
Yritystalous 4    
           
                       
       
Technical English for Professionals 3    
           
                       
       
0015000000150000000000007.57.50000
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Talotekniikan syventävä osaaminen
                                                       
Väylätekniikka ja tietoverkot 5    
           
                       
       
Säätötekniikka ja rakennusautomaatio 5    
           
                       
       
001000000010000000000000550000
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 27 op)
                                                       
Talotekniikan syventävä osaaminen
                                                       
Sähkömoottorikäytöt 5      
           
                         
   
Talotekniikan laboratoriotyöt 4      
           
                         
   
Johtaminen ja esimiestaidot 3      
           
                         
   
Sähköjärjestelmien käyttö ja kunnossapito 3      
           
                         
   
Harjoittelu 4 12      
           
                         
   
0002700000027000000000000013.513.500
Projekti- ja seminaariopinnot
                                                       
Projektin hallinta ja talous 3      
             
                           
Sähköalan seminaarit 3      
             
                           
0006000000060000000000000033
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
60 / 5860 / 5960 / 6060 / 4860 / 3160 / 2760 / 3460 / 2560 / 3560 / 2560 / 2760 / 2160 / 15.560 / 15.560 / 13.560 / 13.560 / 1760 / 1760 / 12.560 / 12.560 / 17.560 / 17.560 / 12.560 / 12.560 / 13.560 / 13.560 / 10.560 / 10.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.