OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > LABORATORIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > MONIMUOTO LABORATORIOTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Monimuoto laboratoriotekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Insinööriosaaminen 1
             
Funktiot ja matriisit 3
 
   
Virtaukset ja termodynamiikka 3
 
   
Värähdys- ja aaltoliike, säteilyfysiikka 3
 
   
Projektityöskentelyn perusteet 2
 
   
Projektityö/Project Work 5
Insinöörin liiketoimintaosaaminen 5
 
   
Menetelmäkehitys 4
 
   
2522.52.511.311.31.31.3
Insinööriosaaminen 2
             
Differentiaalilaskenta 3
 
   
Integraalilaskenta 3
 
   
Fysiikan laboratoriotyöt 3
 
   
Laboratorion digitalisaatio 2
 
   
Johtaminen ja esimiesvalmiudet 4
 
   
Laboratorin ylläpito ja toiminnan suunnittelu 5
 
   
Opinnäytetyö 15
 
   
350350017.517.5
60 / 6060 / 22.560 / 37.560 / 11.360 / 11.360 / 18.860 / 18.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä, josta laboratorioanalyytikon tutkinnolla (210 op) hyväksiluetaan vähintään 180 opintopistettä. Tutkinnon voi suorittaa opinnot 1 vuodessa työn ohessa.

Laboratoriotekniikan monimuoto-opinnoissa laajennetaan laboratorioanalyytikon matemaattis-luonnontieteellistä osaamista. Koulutus tarjoaa myös valmiuksia esimiehenä toimimiseen. Osaamista syvennetään myös menetelmäkehityksen, laboratorion ylläpidon ja tuotekehityksen osa-alueilla. Opintoihin kuuluu projektiopintoja, jotka osittain toteutetaan työelämälähtöisesti.