OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > LABORATORIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > MONIMUOTO LABORATORIOTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Monimuoto laboratoriotekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Insinööriosaaminen 1
             
Funktiot ja matriisit 3
   
   
Virtaukset ja termodynamiikka 3
 
     
Värähdys- ja aaltoliike, säteilyfysiikka 3
   
   
Projektityö/Project Work 5
 
   
Laboratorion ylläpito ja toiminnan suunnittelu 6
Johtaminen ja esimiesvalmiudet 3
   
   
Projektityöskentelyn perusteet 2              
Menetelmäkehitys 4              
232037131.51.5
Insinööriosaaminen 2
             
Differentiaalilaskenta 3
 
   
 
Integraalilaskenta 3
 
     
Fysiikan laboratoriotyöt 3
 
   
Laboratorion digitalisaatio 2
 
   
 
Tuotekehitys ja tuotteen kaupallistaminen 5
 
   
Opinnäytetyö 15
 
   
310310016.514.5
60 / 5460 / 2060 / 3460 / 760 / 1360 / 1860 / 16
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.