OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN TUTKINTO-OHJELMA > TIETOJENKÄSITTELY, AIKUISKOULUTUS, TIETOHALLINTOPALVELUT
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Tietojenkäsittely, aikuiskoulutus, Tietohallintopalvelut

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
                                                 
ICT- ja liiketoimintaosaamisen perusteet
                                                 
Tietokoneen käytön perustaidot 3
     
           
                       
Tietojärjestelmäosaamisen perusteet 3
     
           
                       
Liikeviestinnän perusteet 3
 
 
       
 
               
     
Projektityöskentelyn perusteet 3
     
           
                       
Tiimissä työskentelyn perusteet 3
     
           
                       
Tietoturvan perusteet 3
     
           
                       
Talousmatematiikan perusteet 3
     
           
                       
Liiketoiminnan perusteet 3
     
           
                       
Markkinoinnin perusteet 3
     
           
                       
Taloushallinnon perusteet 3
     
           
                       
Muut perusopinnot
                                                 
ICT-ammattilaisen projektityötaidot 5  
       
               
               
Rahoitus- ja tietotekninen matematiikka 5  
         
                 
           
Viestintä ja kouluttaminen 7  
         
                 
           
Englannin kieli 5
     
         
                   
Oppimaan oppiminen 5
 
 
   
Ruotsin kielen suullinen taito 1  
       
               
                 
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2  
       
               
                 
Pakolliset ammattiopinnot
                                                 
WWW-tekniikan perusteet 10
       
             
                   
Ohjelmistokehityksen perusteet 10
     
           
                       
Tietoverkkojen perusteet 6  
         
                 
           
ICT-seminaarit 5    
           
                     
   
ICT-alan sopimus- ja tekijänoikeudet 10    
         
                   
       
Kehittämistyön menetelmät 6    
           
                     
   
Tilastomatematiikka 5  
       
               
               
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 38 op)
                                                 
Tiedonhallinta 5  
       
               
               
Asiantuntijaluennot 5                                                  
Käyttöliittymät ja käytettävyys 5  
         
                 
           
Tietoverkkojen kehittäminen 6                                                  
Toiminnanohjausjärjestelmät 5                                                  
Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu 5  
         
                 
           
Prosessiajattelu ja toiminnan kehittäminen 5    
         
                   
       
Tarpeiden ja vaatimusten määrittely 5    
         
                   
       
Business Intelligence - Liiketoimintatiedon hallinta 5    
         
                   
       
Kirjaesseet 10                                                  
Toiminnanohjausjärjestelmät I 5    
         
                   
       
Toiminnanohjausjärjestelmät II 5  
       
               
               
Oma oppimisprojekti 15                                                  
Projektiopinnot 15                                                  
55.752.743.7042.313.323.828.830.812.8021.221.26.76.713.410.414.414.415.415.46.95.900
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 30    
         
                   
00151500000151500000000007.57.57.57.5
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
60 / 55.760 / 52.760 / 58.760 / 3060 / 42.360 / 13.360 / 23.860 / 28.860 / 30.860 / 27.860 / 3060 / 21.260 / 21.260 / 6.760 / 6.760 / 13.460 / 10.460 / 14.460 / 14.460 / 15.460 / 15.460 / 14.460 / 13.460 / 1560 / 15
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.