OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, TUOTANTOTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Konetekniikan tutkinto-ohjelma, Tuotantotekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1K 1S 2K 2S 3K 3S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan matemaattis-luonnontieteellinen perusosaaminen
                                         
Geometria ja vektorilaskenta 3
   
         
                   
Funktiot ja matriisit 3
   
         
                   
Mekaniikka 3
   
         
                   
Termodynamiikka ja virtaukset 4
   
         
                   
130013000006.56.50000000000
Konetekniikan työkalut
                                         
Konetekniikan johdantokurssi 5
   
         
                   
Tietotekniikan perusteet ja järjestelmät 5
   
         
                   
Työelämän valttikortit 2
   
         
                   
Valmistus- ja laatutekniikan perusteet ja raportointi 5
   
         
                   
CAD suunnittelu 1 3
   
         
                   
Konetekniikan perusopintoja tukevat vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                         
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
   
         
                   
Projektinhallinnan valttikortti 2
   
         
                   
2300230000011.511.50000000000
Konetekniikan perusosaaminen
                                         
Statiikka 5
     
           
               
CAD suunnittelu 2 4
     
           
               
IoT-projekti 3
     
           
               
Teollisuustalous 5
     
           
               
Konetekniikan perusosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 4 op)
                                         
Teollisuusseminaarit 1
   
         
                   
English for Engineers 3
     
           
               
210012000000.50.5101000000000
Tekniikan matemaattis-luonnontieteellinen insinööriosaaminen
                                         
Differentiaalilaskenta 3
     
           
               
Integraalilaskenta 3
     
           
               
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
     
           
               
Ympäristö ja kemia 3
     
           
               
12000120000006600000000
Koneenrakenteiden mitoitus, osa 1
                                         
Lujuusoppi 5  
     
             
           
Sähkötekniikka 5  
     
             
           
Automaatiotekniikka 5  
     
             
           
0150001500000007.57.5000000
Konetekniikan insinööriosaaminen
                                         
Harjoittelu 1 6
     
           
               
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
     
             
           
Materiaalitekniikan perusteet 4  
     
             
           
Materiaali- ja valmistustekniikan laboraatiot 4  
     
             
           
3D-tulostuksen perusteet 3  
     
             
           
Konetekniikan insinööriosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 3 op)
                                         
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
     
             
           
6170061700000338.58.5000000
Konetekniikan ydinosaaminen
                                         
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
       
               
       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
       
               
       
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
               
       
Konetekniikan ydinosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 5 op)
                                         
Working English for Engineers 3    
       
                 
   
0730007300000003.53.51.51.500
Konerakenteiden mitoitus, osa 2
                                         
Koneenosaopin perusteet 5  
       
               
       
Dynamiikka 5  
       
               
       
Energiatekniikka 3  
       
               
       
013000013000000006.56.50000
Opintosuunnan yhteisosaamiset, 15 op
                                         
Anturitekniikka ja koneautomaation sovellukset 5  
       
               
       
Tuotekehitysoppi 5  
     
             
           
Quality and Measuring Technology 5
     
           
               
5100055500002.52.52.52.52.52.50000
Konetekniikan syventävä osaaminen
                                         
Harjoittelu 2 12  
       
               
       
Johtamisoppi ja työlainsäädäntö 3  
     
             
           
Technical English for Professionals 3    
         
                   
0153003120300001.51.566001.51.5
Opintosuunnan insinööriosaaminen
                                         
Projektityö/Project Work 4    
       
                 
   
II. Tuotantotekniikka insinööriosaaminen
                                         
NC-tekniikka 3  
       
               
       
CAD/CAM-mallinnus 3  
       
               
       
064000640000000332200
Opintosuunnan ydinosaaminen
                                         
II. Tuotantotekniikka ydinosaaminen
                                         
Tuotannonsuunnittelu 4    
       
                 
   
CAD/CAM-ohjelmointi 4    
       
                 
   
Työväline- ja menetelmäsuunnittelu 4    
         
                   
0012000084000000004422
Opintosuunnan syventävä osaaminen
                                         
Konetekniikan työelämäprojektit 5    
         
                   
II. Tuotantotekniikka syventävä osaaminen
                                         
Teollisuustalouden vapaavalintainen opintokokonaisuus
()
                                         
Industrial Logistic Processes 5  
       
               
       
Teollisuustalouden tietotekniikka ja tietojohtaminen 5    
       
                 
   
05100005550000002.52.52.52.52.52.5
Opintosuunnan syventävän osaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 0 op)
                                         
Konetekniikan erityisprojektit 5    
       
               
00500002.52.5000000001.31.31.31.3
Konetekniikan täydentävä osaaminen
                                         
Harjoittelu 3 12    
         
                   
00120000012000000000066
Opinnäytetyöprojektin osaaminen
                                         
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3  
       
               
       
Opinnäytetyö 15    
       
               
031500037.57.50000001.51.53.753.753.753.75
60 / 8060 / 9160 / 6460 / 3760 / 4360 / 4060 / 5160 / 3060 / 3460 / 18.560 / 18.560 / 21.560 / 21.560 / 2060 / 2060 / 25.560 / 25.560 / 15.0560 / 15.0560 / 17.0560 / 17.05
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Suuntautumispolku antaa valmiudet työskennellä itsenäisesti elinkeinoelämässä tuotannon eri tehtävissä. Tuotantotekniikan insinööri työskentelee teollisuudessa mm. tuotannonsuunnittelu- ja johtotehtävissä sekä tuotantotiimien vetäjänä.

Tuotantotekniikan insinööri hallitsee nykyaikaiset tuotantomenetelmät ja -järjestelmät ja hänellä on ymmärrys tuotannon laadusta ja kustannuksista, joten hänellä on hyvät valmiudet kustannustehokkuuden kehittämiseen tuotantoketjussa.

Suuntautumispolun opintoihin kuuluu myös projektityöskentelyä, joten koulutus antaa hyvät valmiudet myös tiimi- ja projektityöskentelyyn.