OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, TUOTEKEHITYS
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Konetekniikan tutkinto-ohjelma, Tuotekehitys

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1K 1S 2K 2S 3K 3S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan matemaattis-luonnontieteellinen perusosaaminen
                                         
Geometria ja vektorilaskenta 3
   
         
                   
Funktiot ja matriisit 3
   
         
                   
Mekaniikka 3
   
         
                   
Termodynamiikka ja virtaukset 4
   
         
                   
130013000006.56.50000000000
Konetekniikan työkalut
                                         
Konetekniikan johdantokurssi 5
   
         
                   
Tietotekniikan perusteet ja järjestelmät 5
   
         
                   
Työelämän valttikortit 2
   
         
                   
Valmistus- ja laatutekniikan perusteet ja raportointi 5
   
         
                   
CAD suunnittelu 1 3
   
         
                   
Konetekniikan perusopintoja tukevat vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                         
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
   
         
                   
Projektinhallinnan valttikortti 2
   
         
                   
2300230000011.511.50000000000
Konetekniikan perusosaaminen
                                         
Statiikka 5
     
           
               
CAD suunnittelu 2 4
     
           
               
IoT-projekti 3
     
           
               
Teollisuustalous 5
     
           
               
Konetekniikan perusosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 4 op)
                                         
Teollisuusseminaarit 1
   
         
                   
English for Engineers 3
     
           
               
210012000000.50.5101000000000
Tekniikan matemaattis-luonnontieteellinen insinööriosaaminen
                                         
Differentiaalilaskenta 3
     
           
               
Integraalilaskenta 3
     
           
               
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
     
           
               
Ympäristö ja kemia 3
     
           
               
12000120000006600000000
Koneenrakenteiden mitoitus, osa 1
                                         
Lujuusoppi 5  
     
             
           
Sähkötekniikka 5  
     
             
           
Automaatiotekniikka 5  
     
             
           
0150001500000007.57.5000000
Konetekniikan insinööriosaaminen
                                         
Harjoittelu 1 6
     
           
               
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
     
             
           
Materiaalitekniikan perusteet 4  
     
             
           
Materiaali- ja valmistustekniikan laboraatiot 4  
     
             
           
3D-tulostuksen perusteet 3  
     
             
           
Konetekniikan insinööriosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 3 op)
                                         
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
     
             
           
6170061700000338.58.5000000
Konetekniikan ydinosaaminen
                                         
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
       
               
       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
       
               
       
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
               
       
Konetekniikan ydinosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 5 op)
                                         
Working English for Engineers 3    
       
                 
   
0730007300000003.53.51.51.500
Konerakenteiden mitoitus, osa 2
                                         
Koneenosaopin perusteet 5  
       
               
       
Dynamiikka 5  
       
               
       
Energiatekniikka 3  
       
               
       
013000013000000006.56.50000
Opintosuunnan yhteisosaamiset, 15 op
                                         
Anturitekniikka ja koneautomaation sovellukset 5  
       
               
       
Tuotekehitysoppi 5  
     
             
           
Quality and Measuring Technology 5
     
           
               
5100055500002.52.52.52.52.52.50000
Konetekniikan syventävä osaaminen
                                         
Harjoittelu 2 12  
       
               
       
Johtamisoppi ja työlainsäädäntö 3  
     
             
           
Technical English for Professionals 3    
         
                   
0153003120300001.51.566001.51.5
Opintosuunnan insinööriosaaminen
                                         
Projektityö/Project Work 4    
       
                 
   
III. Tuotekehitys insinööriosaaminen
                                         
Koneenosaopin jatkokurssi 5    
       
                 
   
CAE 5  
       
               
       
0590005900000002.52.54.54.500
Opintosuunnan ydinosaaminen
                                         
III. Tuotekehitys ydinosaaminen
                                         
Elementtimenetelmän perusteet 5    
       
                 
   
PLM 3    
       
                 
   
008000080000000004400
Opintosuunnan syventävä osaaminen
                                         
Konetekniikan työelämäprojektit 5    
         
                   
III. Tuotekehitys syventävä osaaminen
                                         
Teollisuustalouden vapaavalintainen opintokokonaisuus
()
                                         
Industrial Logistic Processes 5  
       
               
       
Teollisuustalouden tietotekniikka ja tietojohtaminen 5    
       
                 
   
05100005550000002.52.52.52.52.52.5
Opintosuunnan syventävän osaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 0 op)
                                         
Konetekniikan erityisprojektit 5    
       
               
00500002.52.5000000001.31.31.31.3
Konetekniikan täydentävä osaaminen
                                         
Harjoittelu 3 12    
         
                   
00120000012000000000066
Opinnäytetyöprojektin osaaminen
                                         
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3  
       
               
       
Opinnäytetyö 15    
       
               
031500037.57.50000001.51.53.753.753.753.75
60 / 8060 / 9060 / 6560 / 3760 / 4360 / 4060 / 5060 / 3560 / 3060 / 18.560 / 18.560 / 21.560 / 21.560 / 2060 / 2060 / 2560 / 2560 / 17.5560 / 17.5560 / 15.0560 / 15.05
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Opiskelijalla on hyvät valmiudet toimia itsenäisesti nykyaikaisten koneteknisten tuotteiden suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Opiskelija hallitsee tuotesuunnittelun teoriaperustan ja tuntee kokonaisvaltaisesti tuotekehitysprosessin eri vaiheet. Opiskelija hallitsee nykyaikaisten suunnittelumenetelmien käytön koneteknisten tuotteiden suunnittelu- ja kehitystehtävissä ja ymmärtää laadukkaan suunnittelutyön merkityksen sekä keskeisten tuotantomenetelmien asettamat vaatimukset suunnittelulle. Tuleva tuotekehittäjä ymmärtää ympäristöystävällisen suunnittelun, koneturvallisuusvaatimusten, tuoterakenteen, tuotetiedon, käytettävyyden ja muotoilun merkityksen sekä laadukkaan, kilpailukykyisen ja turvallisen tuotteen markkinoille saattamisessa. Lisäksi opiskelija kykenee toimimaan kv projektityöympäristössä.