OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > KONETEKNIIKAN KOULUTUS, KONEAUTOMAATIO
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Konetekniikan koulutus, Koneautomaatio

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1K 1S 2K 2S 3K 3S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                         
Geometria ja vektorilaskenta 3
   
         
                   
Funktiot ja matriisit 3
   
         
                   
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 1 3
   
         
                   
Konetekniikan projektit 2
   
         
                   
Valmistus- ja laatutekniikan perusteet 5
   
         
                   
Mekaniikka 3
   
         
                   
190019000009.59.50000000000
Konetekniikan työkalut
                                         
Opiskelun orientaatio 3
   
         
                   
Työelämän valttikortit 2
   
         
                   
Projektinhallinnan valttikortti 2
   
         
                   
Termodynamiikka ja virtaukset 4
   
         
                   
Konetekniikan opintoja tukevat vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                         
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
   
         
                   
14001400000770000000000
Konetekniikan perusosaaminen
                                         
Statiikka 4
     
           
               
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 2 4
     
           
               
Harjoittelu 1, valmennus ja työturvallisuus 0                                          
Ympäristö ja kemia 3
     
           
               
Konetekniikan perusosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 3 op)
                                         
English for Engineers 3
   
         
                   
140031100001.51.55.55.500000000
Tekniikan insinööriosaaminen
                                         
Differentiaalilaskenta 3
     
           
               
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
     
           
               
IoT-projekti 5
     
           
               
Tekniikan kirjallinen ja suullinen viestintä sekä mittaamisen raportointi 4
     
           
               
Integraalilaskenta 3
     
           
               
18000180000009900000000
Koneenrakenteiden mitoitus
                                         
Koneenosaopin perusteet 5  
     
             
           
Lujuusoppi 1 5  
     
             
           
Automaatiotekniikka 5  
     
             
           
0150001500000007.57.5000000
Konetekniikan insinööriosaaminen
                                         
Harjoittelu 1 6
     
           
               
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
     
             
           
Materiaali- ja valmistustekniikan laboraatiot 4
     
           
               
Materiaalitekniikan perusteet 4  
     
             
           
Konetekniikan insinööriosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 3 op)
                                         
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
       
               
       
Teollisuusseminaarit 1
   
         
                   
1110011073000.50.5553.53.51.51.50000
Konetekniikan ydinosaaminen
                                         
Sähkötekniikka 5  
     
             
           
Lujuusoppi 2 3  
       
               
       
Harjoittelu 2 valmennus ja työturvallisuus (2. ja 3. vsk:n välinen kesä, opintopisteet 3. syksyllä) 0                                          
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
               
       
Konetekniikan ydinosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                         
Working English for Engineers 3  
     
             
           
0140008600000044330000
Konetekniikan syventävä osaaminen
                                         
Teollisuustalous 5  
     
             
           
Dynamiikka 3  
       
               
       
Energiatekniikka 3  
       
               
       
Johtamisoppi ja työlainsäädäntö 3  
     
             
           
0140008600000044330000
Suuntautumispolun insinööriosaaminen
                                         
Harjoittelu 2 12  
       
               
       
Suuntautumispolku, insinööriosaaminen
                                         
Koneautomaatio insinööriosaaminen
                                         
Anturitekniikka ja koneautomaation sovellukset 5  
       
               
       
Ohjausjärjestelmät 5  
       
               
       
Tuotantotekniikka insinööriosaaminen
                                         
NC-tekniikka 3  
       
               
       
CAD/CAM-mallinnus 3  
       
               
       
0280000280000000014140000
Koneautomaatio ydinosaaminen
                                         
Mechatronics Basics 5    
       
                 
   
005000050000000002.52.500
Suuntautumispolun syventävä osaaminen
                                         
Koneautomaatio syventävä osaaminen
                                         
Robotiikka 5    
         
                   
00500000500000000002.52.5
Konetekniikan täydentävä osaaminen
                                         
Technical English for Professionals 3    
         
                   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
       
                 
   
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
       
                 
   
00700004300000000221.51.5
Suuntautumispolun täydentävä osaaminen
                                         
Harjoittelu 3 12    
         
                   
Suuntautumispolun täydentävä osaaminen
                                         
Teollisuustalouden vapaavalintainen opintokokonaisuus
()
                                         
Industrial Logistic Processes 5    
       
                 
   
Teollisuustalouden tietotekniikka ja tietojohtaminen 5    
         
                   
00220000517000000002.52.58.58.5
Tekninen raportointi ja suuntautumispolun ydinosaamista täydentävät taidot
                                         
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3    
       
                 
   
003000030000000001.51.500
Opinnäytetyöprojektin osaaminen
                                         
Opinnäytetyö 15    
       
               
001500007.57.5000000003.753.753.753.75
60 / 7660 / 8160 / 5760 / 3760 / 3960 / 3860 / 4360 / 24.560 / 32.560 / 18.560 / 18.560 / 19.560 / 19.560 / 1960 / 1960 / 21.560 / 21.560 / 12.2560 / 12.2560 / 16.2560 / 16.25
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koneautomaation insinööriosaaminen

Koneautomaation suuntautumispolku kouluttaa koneautomaatioinsinöörejä, jotka työskentelevät automatisoitujen tuotantojärjestelmien tai erilaisten tuotteiden ja komponenttien ylläpito, kehitys tai suunnittelutehtävissä. Suuntautumispolku antaa myös valmiudet työskennellä markkinoinnin ja koulutuksen.