OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > KONETEKNIIKAN KOULUTUS, TUOTANTOTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Konetekniikan koulutus, Tuotantotekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1K 1S 2K 2S 3K 3S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                         
Geometria ja vektorilaskenta 3
   
         
                   
Funktiot ja matriisit 3
   
         
                   
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 1 3
   
         
                   
Konetekniikan projektit 2
   
         
                   
Valmistus- ja laatutekniikan perusteet 5
   
         
                   
Mekaniikka 3
   
         
                   
190019000009.59.50000000000
Konetekniikan työkalut
                                         
Opiskelun orientaatio 3
   
         
                   
Työelämän valttikortit 2
   
         
                   
Projektinhallinnan valttikortti 2
   
         
                   
Termodynamiikka ja virtaukset 4
   
         
                   
Konetekniikan opintoja tukevat vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                         
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
   
         
                   
14001400000770000000000
Konetekniikan perusosaaminen
                                         
Statiikka 4
     
           
               
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 2 4
     
           
               
Ympäristö ja kemia 3
     
           
               
Konetekniikan perusosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
()
                                         
English for Engineers 3
   
         
                   
Konetekniikan seminaarit 3
   
         
                   
17006110000335.55.500000000
Tekniikan insinööriosaaminen
                                         
Differentiaalilaskenta 3
     
           
               
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
     
           
               
IoT-projekti 5
     
           
               
Tekniikan kirjallinen ja suullinen viestintä sekä mittaamisen raportointi 4
     
           
               
Integraalilaskenta 3
     
           
               
18000180000009900000000
Koneenrakenteiden mitoitus
                                         
Koneenosaopin perusteet 5  
     
             
           
Lujuusoppi 1 5  
     
             
           
Automaatiotekniikka 5  
     
             
           
0150001500000007.57.5000000
Konetekniikan insinööriosaaminen
                                         
Harjoittelu 1 6
     
           
               
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
     
             
           
Materiaali- ja valmistustekniikan laboraatiot 4
     
           
               
Materiaalitekniikan perusteet 4  
     
             
           
Konetekniikan insinööriosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 3 op)
                                         
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
     
             
           
Teollisuusseminaarit 1  
     
             
           
101100101100000555.55.5000000
Konetekniikan ydinosaaminen
                                         
Sähkötekniikka 5  
     
             
           
Lujuusoppi 2 3  
       
               
       
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
               
       
Konetekniikan ydinosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 4 op)
                                         
Working English for Engineers 3  
       
               
       
014000590000002.52.54.54.50000
Konetekniikan syventävä osaaminen
                                         
Teollisuustalous 5  
     
             
           
Dynamiikka 3  
       
               
       
Energiatekniikka 3  
     
             
           
Johtamisoppi ja työlainsäädäntö 3  
       
               
       
0140008600000044330000
Suuntautumispolun insinööriosaaminen
                                         
Harjoittelu 2 12  
       
               
       
Suuntautumispolku (I, II, III, IV tai V) insinööriosaaminen, 10 op
(Valitaan yksi)
                                         
II. Tuotantotekniikka insinööriosaaminen
                                         
NC-tekniikka 3  
       
               
       
CAD/CAM-mallinnus 3  
       
               
       
Quality and Measuring Technology 5  
       
               
       
0230000230000000011.511.50000
Suuntautumispolun (I, II, III, IV tai V) ydinosaaminen, 15 op
(Valitaan yksi)
                                         
II. Tuotantotekniikka ydinosaaminen
                                         
Tuotantotekniikan perusteet 3  
       
               
       
Joustavat valmistusjärjestelmät, perusteet 3    
       
                 
   
Tuotannonsuunnittelu 4    
       
                 
   
Projektityö/Project Work 5    
       
                 
   
031200031200000001.51.56600
Suuntautumispolun (I, II, III, IV tai V) syventävä osaaminen, 20 op
(Valitaan yksi)
                                         
II. Tuotantotekniikka syventävä osaaminen
                                         
CAD/CAM-ohjelmointi 4    
         
                   
Pikamallinnuksen perusteet 3    
         
                   
00700000700000000003.53.5
Konetekniikan täydentävä osaaminen
                                         
Technical English for Professionals 3    
         
                   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
         
                   
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
         
                   
00700000700000000003.53.5
Suuntautumispolun täydentävä osaaminen
                                         
Harjoittelu 3 12    
         
                   
Suuntautumispolun (I, II, III, IV, V tai VI) täydentävä osaaminen, 15 op
(Valitaan yksi)
                                         
II. Tuotantotekniikan opintopolun täydentävä osaaminen
                                         
Moniakselisen koneistuksen laboraatiot 3    
         
                   
VI. Teollisuustalouden opintokokonaisuus
()
                                         
Industrial Logistic Processes 5  
       
               
       
Teollisuustalouden tietotekniikka ja tietojohtaminen 5    
       
                 
   
Tuotekehitys, myynti ja markkinointi 5    
       
                 
   
Teollisuuden projektit ja laadunhallinta 5    
         
                   
Teollisuuden liiketoiminta ja yrittäjyys 5    
         
                   
Teollisuustalouden projektityö 5    
         
                   
0540000510300000002.52.5551515
Tekninen raportointi ja suuntautumispolun ydinosaamista täydentävät taidot
                                         
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3    
       
                 
   
Suuntautumispolun ydinosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                         
Innovaatioalustat 2    
       
                 
   
005000050000000002.52.500
Opinnäytetyöprojektin osaaminen
                                         
Opinnäytetyö 15    
       
               
001500007.57.5000000003.83.83.83.8
Suuntautumispolun syventävän osaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan yksi)
                                         
Konetekniikan erityisprojektit 5    
         
                   
00500000500000000002.52.5
60 / 7860 / 8560 / 9160 / 3960 / 3960 / 3960 / 4660 / 34.560 / 56.560 / 19.560 / 19.560 / 19.560 / 19.560 / 19.560 / 19.560 / 2360 / 2360 / 17.360 / 17.360 / 28.360 / 28.3
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Suuntautumispolku antaa valmiudet työskennellä itsenäisesti elinkeinoelämässä tuotannon eri tehtävissä. Tuotantotekniikan insinööri työskentelee teollisuudessa mm. tuotannonsuunnittelu- ja johtotehtävissä sekä tuotantotiimien vetäjänä.

Tuotantotekniikan insinööri hallitsee nykyaikaiset tuotantomenetelmät ja -järjestelmät ja hänellä on ymmärrys tuotannon laadusta ja kustannuksista, joten hänellä on hyvät valmiudet kustannustehokkuuden kehittämiseen tuotantoketjussa.

Suuntautumispolun opintoihin kuuluu myös projektityöskentelyä, joten koulutus antaa hyvät valmiudet myös tiimi- ja projektityöskentelyyn.