OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > KONETEKNIIKAN KOULUTUS, KONEAUTOMAATIO
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Konetekniikan koulutus, Koneautomaatio

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1K 1S 2K 2S 3K 3S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                         
Geometria ja vektorilaskenta 3
   
         
                   
Funktiot ja matriisit 3
   
         
                   
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 1 3
   
         
                   
Konetekniikan projektit 2
   
         
                   
Valmistus- ja laatutekniikan perusteet 5
   
         
                   
Mekaniikka 3
   
         
                   
190019000009.59.50000000000
Konetekniikan työkalut
                                         
Opiskelun orientaatio 3
   
         
                   
Työelämän valttikortit 2
   
         
                   
Projektinhallinnan valttikortti 2
   
         
                   
Termodynamiikka ja virtaukset 4
   
         
                   
Konetekniikan opintoja tukevat vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                         
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
   
         
                   
14001400000770000000000
Konetekniikan perusosaaminen
                                         
Statiikka 4
     
           
               
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 2 4
     
           
               
Ympäristö ja kemia 3
     
           
               
Konetekniikan perusosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
()
                                         
English for Engineers 3
   
         
                   
140031100001.51.55.55.500000000
Tekniikan insinööriosaaminen
                                         
Differentiaalilaskenta 3
     
           
               
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
     
           
               
IoT-projekti 5
     
           
               
Tekniikan kirjallinen ja suullinen viestintä sekä mittaamisen raportointi 4
     
           
               
Integraalilaskenta 3
     
           
               
18000180000009900000000
Koneenrakenteiden mitoitus
                                         
Koneenosaopin perusteet 5  
     
             
           
Lujuusoppi 1 5  
     
             
           
Automaatiotekniikka 5  
     
             
           
0150001500000007.57.5000000
Konetekniikan insinööriosaaminen
                                         
Harjoittelu 1 6
     
           
               
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
     
             
           
Materiaali- ja valmistustekniikan laboraatiot 4
     
           
               
Materiaalitekniikan perusteet 4  
     
             
           
Konetekniikan insinööriosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 3 op)
                                         
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
     
             
           
1010001010000005555000000
Konetekniikan ydinosaaminen
                                         
Sähkötekniikka 5  
     
             
           
Lujuusoppi 2 3  
     
             
           
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
     
             
           
Konetekniikan ydinosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 4 op)
                                         
Working English for Engineers 3  
       
               
       
0140001130000005.55.51.51.50000
Konetekniikan syventävä osaaminen
                                         
Teollisuustalous 5  
       
               
       
Dynamiikka 3  
       
               
       
Energiatekniikka 3  
       
               
       
Johtamisoppi ja työlainsäädäntö 3  
       
               
       
01400001400000000770000
Suuntautumispolun insinööriosaaminen
                                         
Harjoittelu 2 12  
       
               
       
Suuntautumispolku (I, II, III, IV tai V) insinööriosaaminen, 10 op
(Valitaan yksi)
                                         
I. Koneautomaatio insinööriosaaminen
                                         
Anturitekniikka ja koneautomaation sovellukset 5  
       
               
       
Ohjausjärjestelmät 5  
       
               
       
Koneautomaation laboraatiot 4    
       
                 
   
II. Tuotantotekniikka insinööriosaaminen
                                         
CAD/CAM-mallinnus 3  
       
               
       
Quality and Measuring Technology 5  
       
               
       
0304000304000000015152200
Suuntautumispolun (I, II, III, IV tai V) ydinosaaminen, 15 op
(Valitaan yksi)
                                         
I. Koneautomaatio ydinosaaminen
                                         
Mechatronics Basics 5    
       
                 
   
Projektityö/Project Work 5    
       
                 
   
00100000100000000005500
Suuntautumispolun (I, II, III, IV tai V) syventävä osaaminen, 20 op
(Valitaan yksi)
                                         
I. Koneautomaatio syventävä osaaminen
                                         
Robotiikka 5    
         
                   
Pikamallinnuksen perusteet 3    
         
                   
008000008000000000044
Konetekniikan täydentävä osaaminen
                                         
Technical English for Professionals 3    
         
                   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
         
                   
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
         
                   
00700000700000000003.53.5
Suuntautumispolun täydentävä osaaminen
                                         
Harjoittelu 3 12    
         
                   
Suuntautumispolun (I, II, III, IV, V tai VI) täydentävä osaaminen, 15 op
(Valitaan yksi)
                                         
I. Koneautomaation opintopolun täydentävä osaaminen
                                         
VI. Teollisuustalouden opintokokonaisuus
()
                                         
Industrial Logistic Processes 5    
       
                 
   
Teollisuustalouden tietotekniikka ja tietojohtaminen 5    
         
                   
Tuotekehitys, myynti ja markkinointi 5    
         
                   
Teollisuuden projektit ja laadunhallinta 5    
       
                 
   
Teollisuuden liiketoiminta ja yrittäjyys 5    
       
                 
   
Teollisuustalouden projektityö 5    
       
                 
   
0042000020220000000010101111
Tekninen raportointi ja suuntautumispolun ydinosaamista täydentävät taidot
                                         
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3    
       
                 
   
Suuntautumispolun ydinosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                         
003000030000000001.51.500
Opinnäytetyöprojektin osaaminen
                                         
Opinnäytetyö 15    
       
               
001500007.57.5000000003.83.83.83.8
Suuntautumispolun syventävän osaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan yksi)
                                         
Konetekniikan erityisprojektit 5    
         
                   
Suuntautumispolun syventävän osaamisen vapaasti valittavat opinnot 5    
         
                   
00100000010000000000055
60 / 7560 / 8360 / 9960 / 3660 / 3960 / 3660 / 4760 / 44.560 / 54.560 / 1860 / 1860 / 19.560 / 19.560 / 1860 / 1860 / 23.560 / 23.560 / 22.360 / 22.360 / 27.360 / 27.3
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koneautomaation insinööriosaaminen

Koneautomaation suuntautumispolku kouluttaa koneautomaatioinsinöörejä, jotka työskentelevät automatisoitujen tuotantojärjestelmien tai erilaisten tuotteiden ja komponenttien ylläpito, kehitys tai suunnittelutehtävissä. Suuntautumispolku antaa myös valmiudet työskennellä markkinoinnin ja koulutuksen.