OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > KONETEKNIIKAN KOULUTUS, KONEAUTOMAATIO
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Konetekniikan koulutus, Koneautomaatio

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Tekniikan perusosaaminen
                                                 
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
           
                       
Funktiot ja matriisit 3
     
           
                       
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 1 3
     
           
                       
Konetekniikan projektit 3
     
           
                       
Valmistus- ja laatutekniikan perusteet 5
     
           
                       
Mekaniikka 3
     
           
                       
20000200000001010000000000000
Konetekniikan perusosaaminen
                                                 
Termodynamiikka ja virtaukset 4
     
           
                       
Statiikka 5
     
           
                       
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 2 4
       
             
                   
Ympäristö ja kemia 3  
         
                 
           
1330094030004.54.522001.51.5000000
Tekniikan insinööriosaaminen
                                                 
Differentiaalilaskenta 3
       
             
                   
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
             
                   
Koneautomaation projektit 4
       
             
                   
Tekniikan kirjallinen ja suullinen viestintä sekä mittaamisen raportointi 4
       
             
                   
Integraalilaskenta 3
       
             
                   
1700001700000008.58.50000000000
Koneenrakenteiden mitoitus
                                                 
Koneenosaopin perusteet 5  
       
               
               
Lujuusoppi 1 5  
       
               
               
Automaatiotekniikka 5    
         
                   
       
0105000100500000055002.52.50000
Konetekniikan insinööriosaaminen
                                                 
Harjoittelu 1 6  
       
               
               
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
         
                 
           
Materiaali- ja valmistustekniikan laboraatiot 4  
       
               
               
Materiaalitekniikan perusteet 4  
       
               
               
Konetekniikan insinööriosaamisen vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
           
                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
       
             
                   
Working English for Engineers 3
     
           
                       
Innovation Projects 5  
       
               
               
Tuotannonsuunnittelu 4    
         
                   
       
Quality and Measuring Technology 5    
         
                   
       
9229063193900331.51.59.59.51.51.54.54.50000
Konetekniikan ydinosaaminen
                                                 
Sähkötekniikka 5  
       
               
               
Lujuusoppi 2 3  
         
                 
           
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
               
               
0110000830000000441.51.5000000
Konetekniikan syventävä osaaminen
                                                 
Teollisuustalous 5  
         
                 
           
Dynamiikka 3  
         
                 
           
Energiatekniikka 3  
         
                 
           
Koneautomaatio perusosaaminen
                                                 
Anturitekniikka ja koneautomaation sovellukset 5  
         
                 
           
CAD/CAM-mallinnus 3  
         
                 
           
01900000190000000009.59.5000000
Koneautomaatio insinööriosaaminen
                                                 
Harjoittelu 2 12  
         
                 
           
Ohjausjärjestelmät 5    
         
                   
       
Pikamallinnuksen perusteet 3    
         
                   
       
012800001280000000066440000
Koneautomaatio ydinosaaminen
                                                 
Mechatronics 5    
           
                     
   
Robotiikka 5    
           
                     
   
Projektityö/Project Work 5    
         
                   
       
0015000005100000000002.52.55500
Konetekniikan täydentävä osaaminen
                                                 
Johtamisoppi ja työlainsäädäntö 3    
           
                     
   
Technical English for Professionals 3  
         
                 
           
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
       
               
               
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
       
               
               
073000430300000221.51.5001.51.500
Koneautomaation syventävä osaaminen
                                                 
Harjoittelu 3 12    
         
                 
   
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5    
           
                     
   
001700000611000000000335.55.500
Tekninen raportointi ja pääopintopolun ydinosaamista täydentävät taidot
                                                 
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3    
         
                   
       
00300000300000000001.51.50000
Opinnäytetyöprojektin osaaminen
                                                 
Opinnäytetyö 15    
           
                     
   
001500000015000000000007.57.500
Biotuotetekniikan opintokokonaisuus
                                                 
Biotuote- ja prosessiteollisuuden valmistusprosessit 6
       
             
                   
Prosessitekniikan polymeerikemia 4
       
             
                   
Polymer Processing 5  
         
                 
           
Composite Engineering 4    
           
                     
   
Sellujen valmistus ja tuotteet 4    
         
                   
       
PLM 3    
           
                     
   
Material Efficiency and Recycling 3    
           
                     
   
Excel työkaluna 2    
           
                     
   
1051600100541200055002.52.5226600
60 / 6960 / 8960 / 9160 / 060 / 3560 / 3460 / 4160 / 4860 / 4060 / 5160 / 060 / 17.560 / 17.560 / 1760 / 1760 / 20.560 / 20.560 / 2460 / 2460 / 2060 / 2060 / 25.560 / 25.560 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koneautomaation insinööriosaaminen

Koneautomaation opintopolku kouluttaa koneautomaatioinsinöörejä, jotka työskentelevät automatisoitujen tuotantojärjestelmien tai erilaisten tuotteiden ja komponenttien ylläpito, kehitys tai suunnittelutehtävissä. Opintopolku antaa myös valmiudet työskennellä markkinoinnin ja koulutuksen