OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > KONETEKNIIKAN KOULUTUS, TUOTANTOTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Konetekniikan koulutus, Tuotantotekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                         
Geometria ja vektorilaskenta 3
   
         
                   
Funktiot ja matriisit 3
   
         
                   
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 1 3
   
         
                   
Konetekniikan projektit 3
   
         
                   
Valmistus- ja laatutekniikan perusteet 5
   
         
                   
Mekaniikka 3
   
         
                   
2000200000010100000000000
Konetekniikan työkalut
                                         
Opiskelun orientaatio 3
   
         
                   
Työelämän valttikortit 3
   
         
                   
Termodynamiikka ja virtaukset 4
   
         
                   
Konetekniikan opintoja tukevat vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                         
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
   
         
                   
130013000006.56.50000000000
Konetekniikan perusosaaminen
                                         
Statiikka 5
     
           
               
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 2 4
     
           
               
Ympäristö ja kemia 3
     
           
               
Konetekniikan perusosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
()
                                         
Konetekniikan seminaarit 3
   
         
                   
150031200001.51.56600000000
Tekniikan insinööriosaaminen
                                         
Differentiaalilaskenta 3
     
           
               
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
     
           
               
Koneautomaation projektit 4
     
           
               
Tekniikan kirjallinen ja suullinen viestintä sekä mittaamisen raportointi 4
     
           
               
Integraalilaskenta 3  
     
             
           
1430014300000771.51.5000000
Koneenrakenteiden mitoitus
                                         
Koneenosaopin perusteet 5  
     
             
           
Lujuusoppi 1 5  
     
             
           
Automaatiotekniikka 5  
     
             
           
0150001500000007.57.5000000
Konetekniikan insinööriosaaminen
                                         
Harjoittelu 1 6  
     
             
           
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
     
             
           
Materiaali- ja valmistustekniikan laboraatiot 4
     
           
               
Materiaalitekniikan perusteet 4  
     
             
           
Konetekniikan insinööriosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
()
                                         
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
     
             
           
41600416000002288000000
Konetekniikan ydinosaaminen
                                         
Sähkötekniikka 5  
       
               
       
Lujuusoppi 2 3  
       
               
       
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
               
       
Suuntautumispolun perusosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 4 op)
                                         
Working English for Engineers 3  
       
               
       
01400001400000000770000
Konetekniikan syventävä osaaminen
                                         
Teollisuustalous 5  
       
               
       
Dynamiikka 3  
       
               
       
Energiatekniikka 3  
       
               
       
Suuntautumispolun perusosaaminen
(Valitaan yksi)
                                         
Tuotantotekniikka perusosaaminen
                                         
011000011000000005.55.50000
Suuntautumispolun insinööriosaaminen
                                         
Harjoittelu 2 12  
       
               
       
Suuntautumispolku insinööriosaaminen
(Valitaan yksi)
                                         
Tuotantotekniikka insinööriosaaminen
                                         
01200001200000000660000
Suuntautumispolun ydinosaaminen
(Valitaan yksi)
                                         
Tuotantotekniikka ydinosaaminen
                                         
000000000000000000000
Suuntautumispolun syventävä osaaminen
(Valitaan yksi)
                                         
Tuotantotekniikka syventävä osaaminen
                                         
Tuotannonsuunnittelu 4    
         
                   
004000004000000000022
Konetekniikan täydentävä osaaminen
                                         
Johtamisoppi ja työlainsäädäntö 3    
         
                   
Technical English for Professionals 3  
       
               
       
0330003030000001.51.5001.51.5
Suuntautumispolun täydentävä osaaminen
                                         
Harjoittelu 3 12    
       
                 
   
Suuntautumispolun täydentävä osaaminen
(Valitaan yksi)
                                         
Tuotantotekniikan opintopolun täydentävä osaaminen
                                         
00120000120000000006600
Tekninen raportointi ja suuntautumispolun ydinosaamista täydentävät taidot
                                         
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3    
       
                 
   
Suuntautumispolun ydinosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                         
003000030000000001.51.500
Opinnäytetyöprojektin osaaminen
                                         
Opinnäytetyö 15    
       
               
001500007.57.5000000003.83.83.83.8
Suuntautumispolun syventävän osaamisen vapaasti valittavat
                                         
Suuntautumispolun syventävän osaamisen vapaasti valittavat opinnot 5    
         
                   
Konetekniikan erityisprojektit 5    
         
                   
00100000010000000000055
60 / 6660 / 7460 / 4760 / 3660 / 3060 / 3460 / 4060 / 22.560 / 24.560 / 1860 / 1860 / 1560 / 1560 / 1760 / 1760 / 2060 / 2060 / 11.360 / 11.360 / 12.360 / 12.3
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Suuntautumispolku antaa valmiudet työskennellä itsenäisesti elinkeinoelämässä tuotannon eri tehtävissä. Tuotantotekniikan insinööri työskentelee teollisuudessa mm. tuotannonsuunnittelu- ja johtotehtävissä sekä tuotantotiimien vetäjänä.

Tuotantotekniikan insinööri hallitsee nykyaikaiset tuotantomenetelmät ja -järjestelmät ja hänellä on ymmärrys tuotannon laadusta ja kustannuksista, joten hänellä on hyvät valmiudet kustannustehokkuuden kehittämiseen tuotantoketjussa.

Suuntautumispolun opintoihin kuuluu myös projektityöskentelyä, joten koulutus antaa hyvät valmiudet myös tiimi- ja projektityöskentelyyn.