OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > KONETEKNIIKAN KOULUTUS, KONEAUTOMAATIO
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Konetekniikan koulutus, Koneautomaatio

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                         
Geometria ja vektorilaskenta 3
   
         
                   
Funktiot ja matriisit 3
   
         
                   
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 1 3
   
         
                   
Konetekniikan projektit 3
   
         
                   
Valmistus- ja laatutekniikan perusteet 5
   
         
                   
Mekaniikka 3
   
         
                   
2000200000010100000000000
Konetekniikan työkalut
                                         
Opiskelun orientaatio 3
   
         
                   
Työelämän valttikortit 3
   
         
                   
Termodynamiikka ja virtaukset 4
   
         
                   
Konetekniikan opintoja tukevat vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                         
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
   
         
                   
130013000006.56.50000000000
Konetekniikan perusosaaminen
                                         
Statiikka 5
     
           
               
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 2 4
     
           
               
Ympäristö ja kemia 3
     
           
               
Konetekniikan perusosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
()
                                         
12000120000006600000000
Tekniikan insinööriosaaminen
                                         
Differentiaalilaskenta 3
     
           
               
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
     
           
               
Koneautomaation projektit 4
     
           
               
Tekniikan kirjallinen ja suullinen viestintä sekä mittaamisen raportointi 4
     
           
               
Integraalilaskenta 3
     
           
               
17000170000008.58.500000000
Koneenrakenteiden mitoitus
                                         
Koneenosaopin perusteet 5  
     
             
           
Lujuusoppi 1 5  
     
             
           
Automaatiotekniikka 5  
     
             
           
0150001500000007.57.5000000
Konetekniikan insinööriosaaminen
                                         
Harjoittelu 1 6  
     
             
           
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
     
             
           
Materiaali- ja valmistustekniikan laboraatiot 4  
     
             
           
Materiaalitekniikan perusteet 4  
     
             
           
Konetekniikan insinööriosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
()
                                         
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
     
             
           
0200002000000001010000000
Konetekniikan ydinosaaminen
                                         
Sähkötekniikka 5  
       
               
       
Lujuusoppi 2 3  
       
               
       
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
               
       
Suuntautumispolun perusosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 4 op)
                                         
Working English for Engineers 3  
       
               
       
Innovation Projects 5  
       
               
       
019000019000000009.59.50000
Konetekniikan syventävä osaaminen
                                         
Teollisuustalous 5  
       
               
       
Dynamiikka 3  
       
               
       
Energiatekniikka 3  
       
               
       
Suuntautumispolun perusosaaminen
(Valitaan yksi)
                                         
Koneautomaatio perusosaaminen
                                         
Anturitekniikka ja koneautomaation sovellukset 5  
       
               
       
01600001600000000880000
Suuntautumispolun insinööriosaaminen
                                         
Harjoittelu 2 12  
       
               
       
Suuntautumispolku insinööriosaaminen
(Valitaan yksi)
                                         
Koneautomaatio insinööriosaaminen
                                         
Ohjausjärjestelmät 5    
       
                 
   
Koneautomaation laboraatiot 5    
         
                   
012100001255000000662.52.52.52.5
Suuntautumispolun ydinosaaminen
(Valitaan yksi)
                                         
Koneautomaatio ydinosaaminen
                                         
000000000000000000000
Suuntautumispolun syventävä osaaminen
(Valitaan yksi)
                                         
Koneautomaatio syventävä osaaminen
                                         
Robotiikka 5    
         
                   
00500000500000000002.52.5
Konetekniikan täydentävä osaaminen
                                         
Johtamisoppi ja työlainsäädäntö 3    
         
                   
Technical English for Professionals 3  
       
               
       
0330003030000001.51.5001.51.5
Suuntautumispolun täydentävä osaaminen
                                         
Harjoittelu 3 12    
       
                 
   
Suuntautumispolun täydentävä osaaminen
(Valitaan yksi)
                                         
Koneautomaation opintopolun täydentävä osaaminen
                                         
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5    
         
                   
0017000012500000000662.52.5
Tekninen raportointi ja suuntautumispolun ydinosaamista täydentävät taidot
                                         
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3    
       
                 
   
Suuntautumispolun ydinosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                         
003000030000000001.51.500
Opinnäytetyöprojektin osaaminen
                                         
Opinnäytetyö 15    
       
               
001500007.57.5000000003.83.83.83.8
Suuntautumispolun syventävän osaamisen vapaasti valittavat
                                         
Suuntautumispolun syventävän osaamisen vapaasti valittavat opinnot 5    
         
                   
Konetekniikan erityisprojektit 5    
         
                   
00100000010000000000055
60 / 6260 / 8560 / 6360 / 3360 / 2960 / 3560 / 5060 / 27.560 / 35.560 / 16.560 / 16.560 / 14.560 / 14.560 / 17.560 / 17.560 / 2560 / 2560 / 13.860 / 13.860 / 17.860 / 17.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koneautomaation insinööriosaaminen

Koneautomaation opintopolku kouluttaa koneautomaatioinsinöörejä, jotka työskentelevät automatisoitujen tuotantojärjestelmien tai erilaisten tuotteiden ja komponenttien ylläpito, kehitys tai suunnittelutehtävissä. Opintopolku antaa myös valmiudet työskennellä markkinoinnin ja koulutuksen