OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > RAKENNUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > RAKENNUSTEKNIIKKA, INFRARAKENTAMINEN
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Rakennustekniikka, infrarakentaminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Matemaattiset osaamiset
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
       
               
                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                   
9300363000001.51.5331.51.50000000000
Fysiikan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikan perusteet 3  
       
                 
                   
Rakennusfysiikan laboratoriot 2  
       
                 
                   
Mekaniikka 3
     
             
                           
3500305000001.51.5002.52.50000000000
Rakennusalan perusteet
                                                       
Rakennusalan ja tietotekniikan perusteet 5
     
             
                           
Talonrakennuksen perusteet 5
     
             
                           
Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet 5
       
               
                       
Betonitekniikka 5
       
               
                       
Rakennusalan tietotekniikka ja -mallintaminen 5
       
               
                       
250001015000000557.57.5000000000000
Rakennetekniikan ja mekaniikan perusosaaminen
                                                       
Rakennemekaniikka 5
       
               
                       
Rakennusmekaniikan perusteet 5
     
             
                           
Rakennetekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
Betonirakenteiden perusteet 5  
         
                   
               
101000555500002.52.52.52.52.52.52.52.500000000
Rakentamisen tuotannon ja talouden perusosaaminen
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 5  
         
                   
               
Rakentamisen tuotantotekniikka 5  
       
                 
                   
010000055000000002.52.52.52.500000000
Yhdyskuntatekniikan perusosaaminen
                                                       
Yhdyskuntatekniikan perusteet 5
       
               
                       
Geotekniikan perusteet 5
     
             
                           
Pohjarakentamisen perusteet 5  
       
                 
                   
10500555000002.52.52.52.52.52.50000000000
Infran suunnitteluosaaminen
                                                       
Väylien geometria ja rakenne 5    
         
                     
           
Rautatietekniikka 3  
         
                   
               
Ympäristötekniikan perusteet 3  
       
                 
                   
Kunnallistekniset verkostot 5    
         
                     
           
Kalliorakentamisen perusteet 5    
           
                       
       
Päällystetekniikka 3    
           
                       
       
Maarakennustekniikka 5  
         
                   
               
Sillanrakennus ja ylläpito 5  
         
                   
               
Tien- ja kadunsuunnittelu 6    
           
                       
       
Infran tietomallit 3      
           
                         
   
Yhdyskuntamittaukset 5    
         
                     
           
0162930031315143000001.51.56.56.57.57.5771.51.500
Infran tuotanto-osaaminen
                                                       
Aikataulu- ja tehtäväsuunnittelu 5    
           
                       
       
Infran tuotantotekniikka 5    
           
                       
       
Väylien ylläpito 4      
           
                         
   
Infran rakennuttaminen 4      
           
                         
   
Infran pohjarakenteet 3    
           
                       
       
Infran kustannnuslaskenta 3    
         
                     
           
Talon pohjarakenteet 5    
         
                     
           
0021800008138000000000446.56.54400
Kieliopinnot
                                                       
Suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
Tekninen kirjoitus ja raportointi 3      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
         
                   
               
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
         
                   
               
Technical English for Professionals 3    
         
                     
           
343303043030001.51.500221.51.5001.51.500
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 5
     
           
                       
Harjoittelu 2 10  
       
               
               
Harjoittelu 3 15    
       
               
5107.57.52.52.5553.83.83.83.81.31.31.31.32.52.52.52.51.91.91.91.91.91.91.91.9
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Valinnaiset opinnot (ei rajoitu esitettyihin opintojaksoihin)
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Laserkeilaus ja pistepilvitiedon hyödyntäminen rakennussuunnittelussa 3      
           
                         
   
Liikennesuunnittelu 3      
           
                         
   
Ympäristögeotekniikka 3      
           
                         
   
Kustannuslaskennan ja tuotannonsuunnittelun jatkokurssi 3      
           
                         
   
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3                                                        
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3                                                        
000120000001200000000000006600
60 / 6560 / 6360 / 60.560 / 48.560 / 28.560 / 36.560 / 3160 / 3260 / 29.860 / 30.860 / 29.860 / 18.860 / 14.360 / 14.360 / 18.360 / 18.360 / 15.560 / 15.560 / 1660 / 1660 / 14.960 / 14.960 / 15.460 / 15.460 / 14.960 / 14.960 / 9.460 / 9.4
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Rakennustekniikan tutkinto-ohjelman osaamisperustainen opetussuunnitelma antaa perusvalmiudet rakentamisen eri osa-alueisiin kahden ensimmäisen vuoden aikana. Kahden viimeisen vuoden aikana opiskelija syventää tietojaan eri opintosuuntien osaamiskokonaisuuksissa, joissa perehdytään monipuolisesti opintosuunnan tietoihin ja taitoihin hyödyntäen nykyaikaista rakentamisen tietotekniikkaa.

Infrarakentamisen opintosuunnassa osaamista kerrytetään laaja-alaisesti liikenneväylien, erilaisten maa- ja vesirakenteiden, perustusten, vesihuoltoverkostojen sekä ympäristörakenteiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja ylläpitoon. Tietotekninen mallinnus on keskeinen osa infrarakentamisen opintosuunnan opinnoissa.