OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > RAKENNUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > RAKENNUSTEKNIIKKA, INFRARAKENTAMINEN, INFRARAKENTAMINEN
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Rakennustekniikka, infrarakentaminen, Infrarakentaminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Matemaattiset osaamiset
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
       
               
                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                   
9300363000001.51.5331.51.50000000000
Fysiikan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikan perusteet 3  
       
                 
                   
Rakennusfysiikan laboratoriot 2  
       
                 
                   
Mekaniikka 3
     
             
                           
3500305000001.51.5002.52.50000000000
Rakennusalan perusteet
                                                       
Rakennusalan ja tietotekniikan perusteet 5
     
             
                           
Talonrakennuksen perusteet 5
     
             
                           
Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet 5
       
               
                       
Betonitekniikka 5
       
               
                       
Rakennusalan tietotekniikka ja -mallintaminen 5
       
               
                       
250001015000000557.57.5000000000000
Rakennetekniikan ja mekaniikan perusosaaminen
                                                       
Rakennemekaniikka 5
       
               
                       
Rakennusmekaniikan perusteet 5
     
             
                           
Rakennetekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
Betonirakenteiden perusteet 5  
         
                   
               
101000555500002.52.52.52.52.52.52.52.500000000
Rakentamisen tuotannon ja talouden perusosaaminen
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 5  
         
                   
               
Rakentamisen tuotantotekniikka 5  
       
                 
                   
010000055000000002.52.52.52.500000000
Yhdyskuntatekniikan perusosaaminen
                                                       
Yhdyskuntatekniikan perusteet 5
       
               
                       
Geotekniikan perusteet 5
     
             
                           
Pohjarakentamisen perusteet 5  
       
                 
                   
10500555000002.52.52.52.52.52.50000000000
Infran suunnitteluosaaminen
                                                       
Väylien geometria ja rakenne 5    
         
                     
           
Rautatietekniikka 3  
         
                   
               
Ympäristötekniikan perusteet 3  
       
                 
                   
Kunnallistekniset verkostot 5    
         
                     
           
Kalliorakentamisen perusteet 5    
           
                       
       
Päällystetekniikka 3    
           
                       
       
Maarakennustekniikka 5  
         
                   
               
Sillanrakennus ja ylläpito 5  
         
                   
               
Tien- ja kadunsuunnittelu 6    
           
                       
       
Infran tietomallit 3      
           
                         
   
Yhdyskuntamittaukset 5    
         
                     
           
0162930031315143000001.51.56.56.57.57.5771.51.500
Infran tuotanto-osaaminen
                                                       
Aikataulu- ja tehtäväsuunnittelu 5    
           
                       
       
Infran tuotantotekniikka 5    
           
                       
       
Väylien ylläpito 4      
           
                         
   
Infran rakennuttaminen 4      
           
                         
   
Infran pohjarakenteet 3    
           
                       
       
Infran kustannnuslaskenta 3    
         
                     
           
Talon pohjarakenteet 5    
         
                     
           
0021800008138000000000446.56.54400
Kieliopinnot
                                                       
Suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
Tekninen kirjoitus ja raportointi 3      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
         
                   
               
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
         
                   
               
Technical English for Professionals 3    
         
                     
           
343303043030001.51.500221.51.5001.51.500
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 5
     
           
                       
Harjoittelu 2 10  
       
               
               
Harjoittelu 3 15    
       
               
5107.57.52.52.5553.83.83.83.81.31.31.31.32.52.52.52.51.91.91.91.91.91.91.91.9
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Valinnaiset opinnot (ei rajoitu esitettyihin opintojaksoihin)
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Laserkeilaus ja pistepilvitiedon hyödyntäminen rakennussuunnittelussa 3      
           
                         
   
Liikennesuunnittelu 3      
           
                         
   
Ympäristögeotekniikka 3      
           
                         
   
Kustannuslaskennan ja tuotannonsuunnittelun jatkokurssi 3      
           
                         
   
000120000001200000000000006600
60 / 6560 / 6360 / 60.560 / 48.560 / 28.560 / 36.560 / 3160 / 3260 / 29.860 / 30.860 / 29.860 / 18.860 / 14.360 / 14.360 / 18.360 / 18.360 / 15.560 / 15.560 / 1660 / 1660 / 14.960 / 14.960 / 15.460 / 15.460 / 14.960 / 14.960 / 9.460 / 9.4
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.