OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, TERVEYDENHOITAJA, NUORTEN KOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja, nuorten koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                                     
Viestintätaidot
                                                                     
Vuorovaikutustaidot 2
       
               
                               
Neuvottelu- ja kokoustaito 1      
             
                             
           
Kirjoitusviestintä, osa I 1
       
               
                               
Kirjoitusviestintä, osa II 1  
           
                       
                       
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                                     
Informaatiotekniikka 3
       
               
                               
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
 
   
     
         
           
                   
711104301101000221.51.5000.50.50.50.5000.50.5000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                     
Koulutusohjelman ammattiopinnot
                                                                     
Anatomia ja fysiologia 5
       
               
                               
Lääketieteen perusteet 1
       
               
                               
Farmakologia 2  
         
                     
                           
Psykologia 2
       
               
                               
Sosiaalipolitiikka 2
       
               
                               
Terveyssosiologia 1  
         
                   
                       
Kasvatustiede, osa 1. 1                                                                      
Kasvatustiede, osa 2. 1                                                                      
Ruotsi
                                                                     
Ruotsi, osa 1 1    
           
                         
                   
Ruotsi, osa 2 2    
           
                         
                   
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                                      
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                                      
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti
                                                                     
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 1 2
       
               
                               
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 2 1  
         
                   
                       
Orientaatio sairaanhoitajan ammattiin
                                                                     
Orientaatio hoitotyöhön 1
       
               
                               
Tutkimuksen lukutaito 1
       
               
                               
Omaan alaan perehtyminen 1
       
               
                               
Ohjattu itsenäinen työskentely 1
       
               
                               
Orientoiva harjoittelu 1
       
               
                               
Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                                     
Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet 3
       
               
                               
Ensiapu 2
       
               
                               
Ohjattu itsenäinen työskentely 2
       
               
                               
Orientoiva harjoittelu 3
       
               
                               
Mielenterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                                     
Mielenterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet 4
       
               
                               
Ohjattu itsenäinen työskentely 2
       
               
                               
Orientoiva harjoittelu 2
       
               
                               
Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                                     
Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet 3
       
               
                               
Lääkehoito ja lääkelaskut 3
       
               
                               
Ohjattu itsenäinen työskentely 2
       
               
                               
Orientoiva harjoittelu 2
       
               
                               
Perusharjoittelu
                                                                     
Perusharjoittelu 6                                                                      
Leikkauspotilaan hoitotyö
                                                                     
Leikkauspotilaan preoperatiivinen hoitotyö 3  
         
                     
                           
Leikkauspotilaan intraoperatiivinen hoitotyö 2  
         
                     
                           
Leikkauspotilaan postoperatiivinen hoitotyö 3  
         
                     
                           
Ohjattu itsenäinen työskentely 3  
         
                     
                           
Perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
         
                     
                           
Kirurgisen hoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
         
                     
                           
Leikkaupotilaan hoitotyön harjoittelu 9  
           
                       
                       
Äitiys-ja lastenhoitotyö
                                                                     
Lasten ja nuorten hoitotyö 2    
           
                         
                   
Äitiyshoitotyö 2    
           
                         
                   
Ohjattu itsenäinen työskentely 2    
           
                         
                   
Lasten ja nuorten hoitotyön orientoiva harjoittelu 1    
           
                         
                   
Äitiyshoitotyön orientoiva harjoittelu 1    
           
                         
                   
Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 5    
           
                         
                   
Sisätautipotilaan hoitotyö
                                                                     
Sisätautipotilaan hoitotyö 4  
         
                     
                           
Ohjattu itsenäinen työskentely 2  
         
                     
                           
Sisätautipotilaan hoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
         
                     
                           
Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu 6  
           
                       
                       
Mielenterveys ja päihdehoitotyö
                                                                     
Mielenterveys ja päihdehoitotyö 3
         
                   
                               
Ohjattu itsenäinen työskentely 2
         
                   
                               
Mielenterveys ja päihdehoitotyön orientoiva harjoittelu 1
         
                   
                               
Mielenterveys ja päihdehoitotyön harjoittelu 6  
         
                     
                           
Gerontologinen hoitotyö
                                                                     
Gerontologinen hoitotyö 3
         
                   
                               
Ohjattu itsenäinen työskentely 1
         
                   
                               
Orientoiva harjoittelu, kliininen osaaminen 1    
           
                         
                   
Kotihoidon harjoittelu 3  
           
                       
                       
Väestölähtöinen terveyden edistäminen
                                                                     
Yksilön ja yhteisön terveyden edistäminen 2  
           
                       
                       
Tartuntaudit ja rokottaminen 1  
           
                       
                       
Ohjattu itsenäinen työskentely 2  
           
                       
                       
Terveyden edistämisen harjoittelu 6